Kdo smo?

KULTURNI MEDIJSKI CENTER SLOVENIJA

je multimedijski spletni center na katerem so priključena različna omrežja, ki poročajo o umetnosti, kulturi in povezanosti teh z ostalimi družbenimi področji.

KMCS je podporno okolje Si.TV.

Predvsem nas zanima vpliv umetnosti in kulture na družbo, podjetništvo in vse okoli nas.

Kulturni medijski center bo rasel s številom uporabnikov in številom ustvarjalcev medijskih vsebin. Predlagajte povezavo vašega medija z našim centrom.

Uredništvo KMCS

Glavni urednik: Dušan Hedl

Odgovorni urednik: Peter Dobaj

Uredniki video vsebin: Peter Dobaj, Gregor Lozar

Člani literarnega uredništva: Marija Švajncer, Matej Krajnc

Člani glasbenega uredništva: Matej Krajnc, Dušan Hedl, Gregor Zorič

Kolumne: Tanja Jerebic

KMCS 2023

Izdajatelj KMCS je SI.TV, ki je v Aktih o ustanovitvi samostojni medij, organizacijsko samostojna enota Kulturnega centra Maribor

Izdajatelj: Kulturni center Maribor