O ARHITEKTURI, 1. del

TURNIRJI V ARHITEKTURNEM KOMPONIRANJU ZA MLADE USTVARJALCE

Piše: Erik Vodenik

Na prelomu stoletja se je pričel silovit razvoj digitalnih tehnologij, spletnih brskalnikov, kulturalizacije spletnih platform in digitalnih socialnih omrežij. Nove tehnologije in prenos informacij močno vpliva na številne družbene spremembe. Še posebej pa so vidne med mladimi. Slednji nove tehnologije hitro osvajajo in s tem sprožajo novi val ustvarjalnosti. Povezovanje v najrazličnejše družbene skupine postaja na medmrežju nekaj najbolj običajnega. S tem posledično pa dobijo kreativne industrije ponovni zagon. Spremembe zajamejo tudi arhitekturo in dramatično vplivajo na njen nadaljnji razvoj. Omeniti moramo še veliko gospodarsko krizo, ki je najbolj prizadela ravno mlajšo generacijo arhitektov. Zaradi vseh omenjenih dejavnikov se nekje po letu 2012 pričnejo pojavljati arhitekturni natečaji za mlade arhitekte, razcvet pa doživijo že v letu 2016. Tako se je na mednarodni ravni razvila kreativna skupnost mladih arhitektov, ki jih druži želja po ustvarjanju in odkrivanju novih idej.

Omenjeni natečaji niso toliko vezani na realno gospodarstvo v smislu realizacije zmagovitih projektov, ampak so pretežno posvetovalne narave in naročnikom ponujajo osnovni vpogled v razrešitev prostorskega problema. Pomembno je, da je delovanje celotnega ekosistema dobro predstavljeno na spletu in v medijih, s čimer je dostopno širši javnosti. Mladi, proaktivni, arhitekti imajo tako možnost v lokalnih okoljih promovirati omenjeni ekosistem. S tem ozaveščajo javnost o vplivu prostorskih idej na razvoj posameznih krajev, hkrati pa sebi odpirajo nove delovne priložnosti. Najpomembnejše pa je, da ustvarjalci ostanejo v kreativnem pogonu in se razvijajo v avtorsko profilirane, suverene in neodvisne umetnike. Ob tem moramo jasno povedati, da ne gre za konkurenčni boj med mladimi in že uveljavljenim – etabliranimi arhitekti, ampak gre za razvoj mladih kadrov, ki so se sposobni vključevati v obstoječo industrijo in jo hkrati tudi razvijati.

Organizatorji natečajev vabijo k sodelovanju: priznane arhitekte, umetnike, univerzitetne profesorje, predstavnike najrazličnejših javnih združenj, direktorje uglednih podjetij in ljudi s področja medijev, politike in kulture. O kakovosti projektov presojajo žirije, ki jo sestavljajo člani iz prej omenjenih skupin. Njihovo delo je zelo pomembno, saj kakovostni izbor elaboratov daje težo celotnemu dogodku. Vsak natečaj se konča z zaključno prireditvijo, kjer se podelijo nagrade najboljšim mladim ustvarjalcem, hkrati pa je to tudi odlična priložnost, da se kreativno načrtovanje približa splošni javnosti.

Vloga in pomen arhitekturnih natečajev, še zlasti za mlade ustvarjalce, je v tem, da slednji po končanem študiju nadaljujejo s kreativnim delom in se povezujejo z mednarodnim okoljem. Turnirji v arhitekturnem komponiranju so neke vrste komunikacija med podobno mislečimi ljudmi. V času študija dobijo povratno informacijo oziroma oceno za svoje delo od svojih profesorjev. Po končanem šolanju morajo njihovo vlogo nadomestiti z drugimi sogovorniki. Omenjeno izgubo najlažje nadomestijo v dobro razvitih kreativnih skupnostih širom sveta. Seveda, ob tem se je potrebno močno angažirati, kar pomeni, da ni dovolj biti zgolj opazovalec mednarodnih dogajanj, ampak je potrebno za kakršenkoli osebni napredek zastaviti tudi lastne resurse oziroma znanje, delovni čas in nenazadnje tudi materialna sredstva. Mednarodni arhitekturni natečaji predstavljajo mladim neke vrste odskočno desko v kreativno sfero arhitekturne stroke. Biti ustvarjalen ni nekaj, za kar se posameznik odloči oziroma samorazglasi, ampak je intimno občutenje, ki se pokaže le v tistih skupnostih, kjer so ideje cenjene. O tem nam zgovorno priča Richard Florida, ki pravi: »Ustvarjalnost ni otipljivo premoženje, kot so viri rudnin, ki jih lahko shranite. Ne more se kupiti niti prodati. O ustvarjalnosti moramo začeti razmišljati kot o skupni dobrini, podobno kot o svobodi ali varnosti …«

Ob tej priložnosti vam predstavljamo najvišje rangirana organizatorja natečajev: Young Architects competitions iz Bolonje in BEE BREEDERS, Architecture Competition Organisers iz Singapurja. Obe organizaciji kontinuirano pripravljata natečaje od leta 2012. Prvi izpostavljajo teme, povezane z revitalizacijo historičnih kulturnih krajin v Italiji. Drugi pa izpostavljajo teme kot so: razvoj infrastrukture za nove oblike turizma, kreativne centre za mlade ustvarjalce in cenovno dostopna stanovanja za mlade. Slednji niso geografsko omejeni, ampak iščejo kreativne izzive širom sveta.

* Naslednji članek (2. del) bo objavljen v soboto, 29.12. ob 8:00 uri.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.