Benefactor v knjigi “Ste bili zraven?”

Benefactor pa se je tako predstavil leta 1993 v knjig “Ste bili zraven? Bili ste zraven”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.