Simon Černelč: Prapodobe

Piše: Mika Hočevar

Kratka pesniška zbirka, ki jo sam avtor imenuje “žepni molitveniki praznoverja”, obsega 72 strani in se prebere na mah. Ne bi se ravno strinjala, da gre v kratkih, nekaj vrstičnih pesnitvah za praznoverje, a komu verjeti, če ne avtorju. Čeprav sama verjamem, da imamo bralci kar nekaj svobode pri interpretaciji, ne glede na avtorjeve misli in želje po določenem razumevanju v čast nastanka umetnine. 

Naslovnica (artor slike Simon Černelč)

Zadnja pesem z naslovom “Razodetje” se me je nekako, na poseben način dotaknila, saj v njej Černelč v osmih kratkih tekstih, za katere bi težko rekli, da so pesnitve, dobesedno razodene “praznoverje. V njem je skrit smisel vašega življenja”. Eden mojih najljubših gre tako:

“3. Vera

Verjeti samo v stvari, ki so, bi pomenilo zanikati nešteto stvari, ki še bodo. Ves svet je samo privid, ki nastaja v somraku našega poželenja. Resničnost se rojeva iz naše sle. Bog je samo malik in samo Malik je bog. Vanj verujemo, ker vemo, da obstaja. Obstaja pa zato, ker verujemo vanj. To je začaran krog, v katerem je bog sam svoj vzrok in posledica. Človek je ustvaril boga zato, da bi bog ustvaril človeka. Bog pa je ustvaril človeka zato, da bi človek ustvaril Boga. Protislovje je počelo stvarstva. Smisel življenja je v njegovem nesmislu.”

Izredno filozofsko naravnan tekst bi bralca lahko zavedel v smer nesmisla našega obstoja, življenja in biti. Sama pa menim, da nas je avtor želel le spodbuditi k razmišljanju o našem življenju in odločitvah, ki jih sprejemamo iz dneva v dan in jim pripisujemo čisto preveliko vrednost in obenem čisto prevelik vpliv na naše življenje. Smisel smo našli v nesmislu, kar pa res nima nobenega smisla.

Knjiga poezije je izšla leta 2022 pri založbi Kulturni center Maribor v zbirki “Frontier Poezija”. Če gre soditi po Černelčevi poeziji, je ali jutranji človek ali pa nočna ptica, ki se v spanec pogosto zaziba prav ob prebujanju jutra. Zakaj? Ne le pesem z naslovom “Zarja” (za katero sem prepričana, da gre za žensko ime in ne za dejansko jutranjo zarjo – svoboda interpretacije in domišljije bralca), tudi v nekaterih drugih sta zarja in jutro pogosto omenjena, prav tako tudi zvezde.

“Uganka

Moje življenje

je uganka.

Odgovor dobiš,

ko izvem,

kaj hočeš

slišati.”|

Na prvi pogled bi si lahko mislili, da je Černelč le polnil praznino snežno belih listov še ene od knjig redkim ljube poezije, a sama zbirke “Prapodobe” ne vidim tako. Ustvarjalna vrednost se v mojih očeh ne meri skozi množice, a menim, da bi v primeru molitvenika pred mano bila velika škoda (če že ne krivica do avtorja), da le-ta ne bi bil bran. Kljub kratkim verzom, ki jih niza iz strani v novo stran, ti napisani z drobno pisavo za kontrast veličine pomena, dajo misliti.

Zadnja stran

“Vrnitev

Takrat se snideva

vsak s svojo samoto

in drug drugemu

podariva svet,

ki ga sama zase

ne moreva

imeti.”

Sanjavo lepo in brezčasno čutno.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.