Video intervju: Gorazd Šifrer – Vse je ena sama ljubezen

Gorazd Šifrer je rojen 30.01.1962 v Ljubljani, očetu dipl. pravniku in mami germanistki in slavistki. Po končani osnovni šoli se je vpisal na I. gimnazijo v Mariboru, kjer je leta 1980 maturiral in v letu 1981 odslužil vojaški rok. V naslednjih letih je študiral pravo v Mariboru ter v Ljubljani in leta 1987 tudi diplomiral. V času študija je med študijskimi počitnicami delal v ZRN, kjer je spoznaval novo okolje, zanimive ljudi ter se izpopolnjeval v znanju nemškega jezika.

Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlil kot strokovni sodelavec Višjega sodišča v Mariboru. V letu 1990 se je odločil, za samostojno pot in postal odvetnik. Odvetniško pisarno je imel v Mariboru do leta 1994. V letu 1995 je bil zaposlen na Agenciji za druge zavarovalniške posle, kot svetovalec predsednika uprave. S ponovno uvedbo notariata v Republiki Sloveniji se je v letu 1995, kmalu potem, ko so začeli delovati prvi notarji, zaposlil v notarski pisarni kot notarski kandidat – namestnik. To delo je opravljal do leta 2004 nato pa se je ponovno podal v odvetništvo, s katerim je zaključil leta 2007, ko bi imenovan za notarja. Je predsednik območnega zbora notarjev Štajerske regije, član izvršnega odbora notarske zbornice in predstavnik slovenskih notarjev v UINL. Je tudi častni konzul Republike Kazahstan za Republiko Slovenijo s sedežem v Mariboru.

Svoje pesmi in kratko prozo je objavljal že v 80-tih v Katedri in Kmečkih in rokodelskih novicah. Kot pevec je bil član skupin Ramzes, Brez ambicij… ter moderator Radia Maribor. Bil je tudi eden od ustanovnih članov eksperimentalne, avantgardne, multimedijske umetniške, tudi pesniške in naposled skoraj najbolj filmske skupine W.O.R.M.S., ki je bila dejavna predvsem v preteklih 80. in 90. letih in ima začetke v letu 1983, ko so se v Mariboru povezali mladi ustvarjalci in se poimenovali najprej Črvi ali v nadaljevanju po angleško Worms.

Pogovor z avtorjem je vodil Dušan Hedl.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.