Željko Perovič – Šepet

Željko Perovič

ŠEPET

v devet krat devet

je devet sonc

in devet senc, devet

ognjev v Fluidu

v javorovem vrtu

raztaplja devet

esenc, vsaka kaplja

je drget, vsaka

v devet, vsaka šepet,

daj, daj, tu in zdaj,

v jutranjih korakih,

v lužah, v devetih,

v devet krat devet

te rosi poletje,

vsaka kaplja drget,

vsaka šepet – zdaj,

zdaj se daj

PEROVIC ZELJKO

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.