Sinji kot nikoli

Na zadnjem sedežu avtobusa

je jokalo dekle.

Skozi okno je priletel metulj,

ji sedel na obraz

in prhutaje s krilci

obrisal njene solze.

Nasmejana je izstopila,

on pa je poln solz

omahnil na okensko šipo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.