#1 ARHITEKTURNE DELAVNICE, 1. del

Piše: Erik Vodenik

Moja sanjska hiša

Kraj: Slovenske Konjice
Čas trajanja: oktober – december 2018, januar 2019
Ustanova: OŠ ob Dravinji, OŠ Pod goro
Mentor: Erik Vodenik
Somentorici: Jerneja Menzinger, Andreja Blimen Majcen
Udeleženci: učenci 8. razredov

V obdobju med oktobrom 2018 in januarjem 2019 je v Slovenskih Konjicah potekala likovno-arhitekturna delavnica z naslovom: Moja sanjska hiša. Učenci iz omenjenih osnovnih šol so skozi teoretični in praktični del spoznavali osnove arhitekturnega oblikovanja. Preko likovno-kreativnih aktivnosti smo poskušali osnovnošolcem približati poklic arhitekta in vzpodbuditi njihovo ustvarjalnost na likovnem področju.

Delavnica je bila sestavljena iz dveh delov. Teoretični je vseboval kratek pregled razvoja stanovanjskih objektov (od prazgodovine do današnjih dni). Na konkretnih primerih iz zgodovine umetnosti snovanja in gradnje objektov so spoznali temeljne kompozicijske principe v arhitekturi in aksiomatičnost arhitekturnih oziroma grajenih prostorov. Udeleženci so skozi praktično udejstvovanje utrdili teoretično pridobljena znanja. V ta namen so izdelali makete enodružinskih stanovanjskih objektov, katerih gabariti in osnovna struktura je bila v naprej podana. Kljub omenjenim izhodiščem so imeli veliko prostora za sebi lastno likovno izražanje, katerega cilj je bilo pridobivanje novih znanj in veščin. Slednja se lepo manifestirajo skozi nadvse domiselno in natančno izdelana likovna dela.
Delavnica Moja sanjska hiša je bila tako preplet različnih likovnih zvrsti (risba, slikarstvo, kiparstvo, grafika, oblikovanje in arhitektura) in likovnih tehnik. Udeleženci so imeli na voljo številna likovno izrazna sredstva: papir, karton, kolaž papir, krep papir, svinčnike, barvice, flomastre, lesene palčke, stiropor plošče, PVC folije in kovinsko mrežo. Z naštetimi materiali in tehnikami likovnega izražanja so ustvarili dela, katerih glavna lastnost je transparentnost. Tako je mogoče z enim pogledom zajeti prostorsko in konstrukcijsko zasnovo objekta, uporabo materialov in kompozicijo elementov arhitekturne forme. Izpostavljena lastnost izdelkov močno prispeva k krepitvi posameznikove prostorske predstave. Makete je mogoče modificirati oziroma razstaviti na manjše dele in le te, po potrebi, nadomestiti z novimi. Tako se lahko, na primer, hiši odstrani fasadni plašč in nadomesti z novim. S tem dobimo novo različico objekta.

Za kakovosten likovni izdelek je bila potrebna velika mera domišljije, delovne vneme, potrpežljivosti, ročnih spretnosti in medsebojnega sodelovanja. Omenjenih lastnosti učencem nikakor ni primanjkovalo. Še več, s pridom so jih izkoristili za maketiranje …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.