Gary Cooper nima vpliva v Angliji

gary cooper nima vpliva v angliji
kupil je stanovanje pri cartwright gardens
da lahko vsako jutro hodi peš
v mesto
ve kje so silnice
ne ve kdo barva ograje
a sve u svemu dovolj podatkov
za biografijo
stiska zobe
gotovinsko posluje
stiska zobe
gotovinsko posluje
nima vpliva v angliji
a gotovinsko posluje
stiska zobe
a nima vpliva
cartwright gardens
zjutraj obsijejo turisti
za vogalom
je british library
in gary cooper
rad vadi za vloge
sred rokopisov starih angleških pesnikov
z njimi
posluje negotovinsko

Matej Krajnc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.