STANDARDI – za proizvajalce zaščitnih sredstev!

V zvezi s povpraševanjem po velikoserijski proizvodnji različnih zaščitnih sredstev za zdravstvo in osebno rabo,

objavljata standarde, ki jih je potrebno upoštevati

Povzemamo v celoti:

Zaščitne maske FFP3

Standard: SIST EN 149:2001+A1:2009

Opis standarda: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanj

Zaščitne maske FFP2

Standard: SIST EN 149:2001+A1:2009

Opis standarda: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanj

Kirurške maske

Standard: SIST EN 14683:2019+AC:2019

Opis standarda: Medicinske maske za obraz – Zahteve in preskusne metod

Zaščitna očala

Standard: SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015; SIST EN 166:2002

Opis standarda: Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna oprema za varovanje oči – 1. del: Sončna očala za splošno uporabo (ISO 12312 1:2013/Amd 1:2015); Osebno varovanje oči – Specifikacije

Zaščitna obleka

Standard: SIST EN ISO 13688:2013; SIST EN 14126:2003/AC:2005

Opis standarda: Varovalna obleka – Splošne zahteve (ISO 13688:2013); Varovalna obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti povzročiteljem infekcije

TYVEK zaščitni plašč (tip 6)

Standard: SIST EN 13034:2005+A1:2009

Opis standarda: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6 in tipa PB [6])

TYVEK zaščitni plašč (tip 5)

Standard: SIST EN ISO 13982-1:2005/A1:2011

Opis standarda: Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi delci – 1. del: Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdnimi delci v zraku (oblačilo tipa 5) (ISO 13982-1:2004)

TYVEK zaščitni plašč (tip 3 in 4)

Standard: SIST EN 14605:2005+A1:2009

Opis standarda: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4])

Pokrivalo

Standard: SIST EN 13795-2:2019

Opis standarda: Operacijska oblačila in pokrivala – Zahteve in preskusne metode – 2. del: Čista oblačila

Zaščita za obuvala

Standard: SIST EN 13795-2:2020

Opis standarda: Operacijska oblačila in pokrivala – Zahteve in preskusne metode – 2. del: Čista oblačila

Rokavice

Standard: SIST EN ISO 374-2:2020

Opis standarda: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi – 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti penetraciji (ISO 374-2:2019)

Rokavice

Standard: SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018

Opis standarda: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi – 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji – Dopolnilo A1 (ISO 374-1:2016/Amd 1:2018

Rokavice

Standard: SIST EN 455-1:2001

Opis standarda: Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti luken

Rokavice

Standard: SIST EN 420:2003+A1:2010

Opis standarda: Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preskusne metode

Interes za organiziranje proizvodnjih kapacitet izdelave zaščitnih sredstev v Sloveniji lahko posredujete na: info@dbr.si.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.