Studenci v pesmi in sliki

Piše: Andrej Lutman

Jana Hartman Krajnc in člani likovnih sekcij

Kulturno društvo Studenci – Maribor, Kulturni center Maribor, 2020.

Kot v uvodniku ugotavlja mag. Franci Pivec, predsednik Zveze kulturnih društev Maribor, je zavedanje o škodljivosti razslojevanja kar pogoj, da se ovrednoti kulturo za skupno dobro. S tem namenom se krepi tudi pomen kulturnih društev, ki ne nudijo kulture kot prodajno blago. Mariborsko predmestje Studenci je že v preteklosti dalo Sloveniji mnoge umetnice in umetnike.

Studenci_v_pesmi_in_sliki_promo
Studenci v pesmi in sliki, Kulturno društvo Studenci – Maribor, Kulturni center Maribor, 2020

Jana Hartman Krajnc ima objavljenih kar trinajst knjig pesmi in pripovedi različnih zvrsti. V tokratni lično oblikovani pesniški zbirki, za kar gre zasluga Petru Dobaju, s posebno domoljubno podstatjo opeva znamenitosti, ki jih v Studencih ni malo. Kot predmeti pesnjenja prevladujejo v pesmih stavbe, ki vas sestavljajo. To so sakralne stavbe in spomeniki, pa šola in ostale pomembnejše stavbe, tovarna, brv, most in celo hidrocentrala. V svoje pesmi vplete tudi osebe, ki so prispevale k kulturniški samozavesti prebivalstva. V tem smislu posebej izstopa igralec Polde Bibič. Pesem konča z opozorilom, da je za zgodovinski spomin potrebno še kaj postoriti: „Le spominske / table ni, / da o tem bi govorila / in ljudi / bi poučila, / da znan igralec / v njej je bil, / se na Studencih se rodil.“ Posebno mesto v pesmih najdejo tudi naravne znamenitosti kot je Studenški gozd. Prav sožitje preteklosti in sedanjosti je osnova za pesmi, ki imajo tudi bodrilno komponento. Oznaka, ki pesmim pritiče, je domovinska lirika, saj vas skozi pesmi pridobi tako imenovano dodano vrednost, ki kar kliče po umestitvi spomina k načrtom za prihodnost.

image

Prav preplet vseh teh kulturnih sestavin daje pesmim domoznanski pridih. Pesmi so napisane v preprostem izraznem načinu, kar jih dela pristopne in lahko razumljive. Rime imajo predvsem mnemotehnično funkcijo. V tem smislu je knjižica kot nalašč za prispevek k tako imenovani kulturno turistični ponudbi. Levji delež pri tem imajo vsekakor tudi slike, ki predstavljajo in dopolnjujejo pesemske teme. Množica članov in članic likovnih sekcij je dodala knjigi nazorno predstavitev studenških posebnosti in tako skupaj sestavljajo kar nekakšen vodič. In prav je, da se poseže po njem!

Andrej Lutman

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.