PRIVLAČEN ZA KOMARJE

Ugotavljam, da sem
privlačen za komarje.
Žena pravi: nič čudnega!
Družba ogovarja.
Tudi sam je nekakšen moskit, šušljajo.
Prav imajo.
Morda je tu
moja tržna niša …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.