Marija Ferenčak Pivec: V svitu novih juter

Piše: Matej Krajnc

Kulturni center Maribor, 2020

“Ni kriv ogenj, / če ugasne, / le pastir zadremal je. // Lahen piš / predrami iskre, / zopet v plamen zagore.” Z uvodno pesmijo Iskre avtorica zelo neposredno zastavi in nastavi svoje delo in tudi življenjsko usmerjenost: ohraniti vitalno pozicijo sredi sveta, ki nam je dan. Iz njenih neposrednih pesmi govorijo izkušnje, upanje, vera in pogum, da vse še ni izgubljeno, ker ne sme biti, ni (še) čas za to, predvsem pa nismo mi tisti, ki o teh rečeh odločamo. Hkrati pa gre za pesnico in osebo, ki svoje življenje čvrsto drži v lastnih rokah. Taka pozicija ni prva, niti nova ne, a v dandanašnjih časih redka. “Kadar sklene se življenja krog, / nas moč ljubezni / v enost vodi.” pravi v pesmi Nasmeh življenja in morda bi tudi naslov te pesmi lahko naslavljal zbirko. V pesmi se izreče za ljubezen, ki potuje skozi vso knjižico od bolj splošnih (Milost časa, Štiriperesna deteljica …), kjer gre za priklicevanje sloge in medsebojnega razumevanja, do čisto osebnointimnih pesmi (Odsev, Ujeti glas, Objem …).

Drug osrednji sklop so pesmi za višjo silo in o njej – milost se pojavi že v prvi pesmi in ima tesno povezavo z bivanjskimi vprašanji. Osrednja pesem te vrste je gotovo Poznal si me, v kateri pravi: “tvoji žarki milosti / ne zaidejo z večerom …”. Tudi ko je človek sam, o čemer prav tako govori precej pesmi, a ta samota ni nikoli obupana, temna samota, pač pa samota osebne žalosti, obžalovanja in pogrešanja, ki pa vedno znova najde moč v “svitu novih juter”, kot nam pove naslov. Tudi spomini so tisti, ki človeka ne pustijo samega in pričujoča knjižica bi lahko bila tudi zbirka pesniških spominov, nostalgičnih zgolj toliko, kolikor morajo biti, da človek ob njih lahko živi naprej.

Spremno besedo je spisala Katja Mihurko Poniž, ob koncu pa srečamo tudi nekaj besed Berte Golob, ki zapiše med drugim: “Avtorica Marija Pivec stopi v soj svita, da se njena poezija naužije. Prisoje in osoje.” Tako to gre, tako je to v življenju in poeziji. Ura, ki bije na naslovnici, tam nikakor ni po naključju.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.