RECENZIJA: Dr. Drago Papler – SOPOTJA

Piše: Marica Škorjanec

Dr. Drago Papler                                                                           
SOPOTJA
PESNIŠKA ZBIRKA

Spremna beseda: Jožica Koder                                                                                 

KULTURNI CENTER MARIBOR, 2020

Eden najvidnejših  znanstvenikov, ki se je v več kot petintridesetih letih uveljavil na vodstvenih mestih v skupini Elektro Gorenjska, je docent dr. Drago Papler, doktor znanosti. Odlikujeta ga bogato  raznorodno znanje in uspešno delo na področju elektroenergetike, ekonomije, domoznanstva, izobraževanja; urejal  je različna glasila, zbornike in monografije. Ustvarja tudi filmska  in fotografska dela. Njegovo pisano besedo često spremlja slikovna vizualizacija. Letos je ob svoji šestdesetletnici bogatemu naboru znanstvenih in strokovnih naslovov svoji bibliografiji pridružil še pesniško zbirko SOPOTJA. V njej najde bralec miselne in čustvene povezave avtorja z ustvarjanjem in delom na strokovnih področjih, saj vsako dejavnost  občuti kot svoje življenjsko poslanstvo.

»Energija mi daje globlji duhovni  pomen. Ustvarjanje in umetnost se povezujeta. Ustvarjata sinergijo z veliko začetnico. V štiridesetih letih je sinergija postala moja spremljevalka domoznanskih, medijskih, strokovno-znanstvenih in umetniških del.«

Zbirka vsebuje deset pesniških ciklov. Prvi, ODSEVI, in delno drugi, IMPRESIJE, opevata naravo v minevanju letnih časov, še zlasti pa lepote domače pokrajine Gorenjske. Pesem Gozd v dar opisuje duhovne in materialne koristi  gozda in svetuje preudarno izrabo teh naravnih lepot. Kranjica je slavospev kranjski čebelici, ki slovi po pridnosti, krotkosti in mirnosti  in je ponos kranjske dežele.  Zvezdni utrinek sproži razmišljanje o bežnosti življenja in o pomenu ustvarjanja, svetloba novoletnih lučk prinaša občutja sreče v ljubečem objemu. V pesmih Smog, Jeza, Intrige avtor izpoveduje svoje nazore ob vsakodnevnih bitkah za uresničevanje novih projektov. Iz teh spopadov odhaja kot zmagovalec, kar ga navdaja z zadovoljstvom:

»Imel sem prav / pravilno sem ravnal, mirna je moja vest.«

dr. Drago Papler: Sopotja – Pesniška zbirka (Kulturni center Maribor, zbirka Frontier, 2020)

V naslednjem ciklu IZZIVI  se avtor sooča z nepravilnostmi, zagovarja varovanje narave, nasprotuje nekaterim zgolj političnim projektom, predstavlja staro in novo elito, ki ji ni mar razvoj,  ampak lastnina. V pesmi Dramilo se nekoliko nostalgično otožno ozira po starih običajih, ko so se delavci v podjetju  pred božičnimi prazniki zbrali s klobaso in steklenico vina in je vodstvo vsem podelilo enako nagrado. V času projektnega nagrajevanja se je vse spremenilo, novi kapitalizem je čas za razlike in razslojevanje, nagrade pa prejemajo le nekateri.

Pesem s socialo tematiko  Biti tujec  govori o  tujih, revnih ljudeh, ki so se nekoč, zlasti pozimi, ustavljali po kmečkih hišah ter prosili za delo in topel kot. Med njimi so bili brusači, krošnjarji in berači. Sprejemanje tujcev v naših časih je predstavljeno nekoliko idealizirano v pesmi Emigranti.

Cikel IMPULZI je razmišljanje o energiji, »skrivnostni sili« elektriki, ki jo imenuje »kri življenja,« slavi njeno moč in uporabnost v gospodarstvu. Zanimivo je citiranje zapisa Srečka Kosovela, ki leta 1925 med drugim pravi:

»Elektrika je element

ZATO NE BODIMO MEHANIČNI, AMPAK BODIMO

ELEKTRIČNI.«

Dr. Drago Papler pa to misel dopolnjuje:

»Elektrika je nevidna sila, ki ima nadnaravno moč.

SMO ELEKTRIČNI, ELEKTRIKO UPORABLJAMO IN Z

NJO TRGUJEMO.«

V PESMI Štirideset let se pesnik ozira na prehojeno ustvarjalno pot in se zahvaljuje vsem sopotnikom, ki so mu pomagali in ga spodbujali.

Ciklus POGLEDI vsebuje izpovedi  življenjskih spoznanj zrelega izobraženca, ustvarjalca, ki se vse življenje trudi, da bi uresničeval etične norme in izpopolnjeval svojo osebnost, s svojimi  izkušnjami in nasveti pa tudi vzgajal in pomagal izboljšati svet.

Tako spregovori o različnih izpeljankah besede »OdGOVOR nost«  in v kratkih stavkih pojasnjuje pomen besed Odgovor, Pogovor, Odgovornost, Družinska odgovornost Družbena odgovornost in Dogovor. 

Skupina trivrstičnic japonske pesniške oblike HAIKU prinaša utrinke iz narave, čutne in miselne prebliske:

Blisk na nebu, 

pospešen utrip srca, 

silna energija.

Krajša enota AFORIZMI vsebuje življenjska vodila : vztrajnost, sodelovanje, znanje, posamezni zapisi imajo satirični naboj:

Vsiljivec

Si vztrajen in neuničljiv kot japonski dresnik,

na enem koncu ga odstranijo,

na drugem koncu se spet razraste.

Osmi in deveti cikel SPOMINI  in SLEDI obuja spomine na dom, na ljubljene kraje, kjer je živel, in izpoveduje svojo povezanost  s koreninami svojega rodu. V kmečkem življenju ne vidi samo garanja, naslika tudi starosvetno božično idilo v družinskem okolju in poudari večne vrednote, ki so se prenašale iz roda v rod:  poštenost in vero v Boga, predanost družini in prijateljstvu. Globoko spoštovanje do kmečkega dela in rodovne tradicije veje iz pesmi Kruh življenja, Sled, Kmet; svoja temeljna življenjska spoznanja in nazore pa izpoveduje v pesmi Mirujoče slike, uvrščene v zadnji ciklus SIMBOLI.

Obsežna, vsebinsko pestra pesniška zbirka dr. Draga Paplerja dokazuje sinergijo (ta pojem avtor večkrat uporabi) ustvarjanja na različnih področjih – od strokovnega in znanstvenega dela do izražanja z besedo ali kot filmsko upodobitev.

Tudi v tej knjigi ilustrirajo tematiko posameznih ciklov izbrani, zelo kakovostni fotografski posnetki (Stopinje, Sevanje, Rivala.)

Pesniška oblika je večinoma tradicionalna, s členitvijo na kitice, pogosta je rima, pojavlja se tudi pesem v prozi, predvsem v izpovednih življenjskih maksimah.  Prevladuje realistično upovedovanje  z redkimi pesniškimi podobami, komparacijami in paralelizmi:

»Pomlad prispodoba večne je mladosti«

Od racionalističnih principov odstopa pesniška konstrukcija z  naslovom Abstraktni akvarel, ki je  po asociativni povezavi sestavljen iz besed z začetnico A, in drugi, Boemov besednjak, ki ga sestavljajo besede na B:

Brušen Briljant

Bleščeči Biser

Bogati Barok

Božanski Balzam

V Zbirki Sopotja bi zaman iskali sentimentalnost ali čustveno razbolelost. Pesmi so stvarni izraz zrele osebnosti, uspešnega znanstvenika, ki živi v harmoniji z okoljem in svetom. S svojimi spoznanji bralce spodbuja in poučuje. Tudi pri pesništvu ga usmerja predvsem razum, kot sam pravi v pesmi Odsev:

»Vztrajnost je odsev značaja,

pripadnost je odsev prijateljstva,

vera je odsev Boga,

pisanje je odsev razmišljanja.«

Marica Škorjanec

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.