Natečaj NOVI ROMAN

Založba Kulturni center Maribor razpisuje natečaj za najboljši roman na temo znamenja časa v okvirju katerega razpisuje naslednje nagrade:

1. mesto: denarna nagrada 1000 evrov in objava romana

2. mesto: denarna nagrada 500 evrov in objava romana

3. mesto: objava romana

Romane bo ocenjevala uredniška komisija.

Pogoji za sodelovanje in oddaja prijav:

Roman naj bo obsega med 100 in 500 strani, oziroma ne manj kot šest ali več kot 32 avtorskih pol (180.000 – 960.000 znakov)

Rok za oddajo je 15. december, vendar bodo zaradi lažjega poteka ocenjevanja del imeli prednost romani, ki bodo prispeli prej.

Besedilo romana naj bo anonimno in opremljeno s šifro.

V elektronski obliki ga lahko iz anonimnega e- naslova pošljete na: zalozbaknjig@gmail.com v sledeči obliki:

Zadeva: Prijava na natečaj Novi roman – [šifra].

V papirni obliki ali na elektronskem nosilcu (CD, USB ključek) ga pošljite na naslov:

Kulturni center Maribor

Ljubljanska 4

2000 Maribor

Pošiljka naj bo anonimna, poslana z navadno pošto (ne priporočeno). Tako nosilec vsebine, kot dodatna, zapečatena kuverta naj bosta opremljeni s šifro. V zapečateni kuverta naj bodo naslednji podatki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.