Recenzija: Klarisa Jovanović in Laura Ličer, Od kdaj mačke jedo riž

Kulturni center Maribor, Maribor, 2021

Piše: Tonja Jelen

Od kdaj mačke jedo riž je literarno-likovno delo, ki sta ga ustvarili Klarisa Jovanović in Laura Ličer. Zadnje omenjena je prispevala ilustracije, ki so slikovite, vendar mestoma delujejo, zlasti v barvnih kombinacijah, prenasičeno. Tako je še posebej s količino roza barve, ki v različnih odtenkih na isti strani deluje preveč gosto in neurejeno. Prav nasprotno pa je z živopisanostjo oblek, v katero je ilustratorka oblekla miši. To deluje barvito in prijazno očem. Še posebej dobro pa so narisani predmeti, zlasti posodje in glasbila. Samosvoj stil omogoča, da sovpada s samim besedilom pravljice. Zelo precizno pa je narisano žitje.

Slikanica Od kdaj mačke jedo riž je z leposlovnega vidika zanimiva prav zaradi vnašanja različnih literarnih elementov v dogajanja. Sicer spominja na vzdušje Mačka Murija, tudi sam maček je denimo črne barve. To vzdušje se zlasti kaže v mestu in sprehajanju samozavestnega glavnega mačjega lika. Jovanović nam z vsemi krasnimi primerami predstavi lepoto glavnega lika, ki se začne s klasično prvino pravljice Nekoč … Nekoliko klišejsko se avtorica loti mačje lepote, nad katero omedlevajo mačke, in njegovim postavljanjem nad mačjimi lepoticami, če parafraziram avtorico. V takem primeru je treba paziti, saj vendarle gre v osnovi za najmlajše bralstvo. Vso to mačjo superiornost pa maček dogradi še kot lovec na miši – pri tem avtorica z dobrimi jezikovnimi prijemi in stopnjevanjem doseže spretnost, ki si jo kot bralke želimo. To je odštevanje v rajalni pesmi in upoštevanje reka Ko mačke ni doma, miši plešejo. V tem delu slikanice pride do preobrata – iz tipične ležernosti zgodba polagoma prehaja v zaplet, ki se lahko izide v prid miši. Tudi množinski subjekt miši preide v edninskega z mišjim imenom, jezikovna raven prehaja v poetičnost. Še posebej izstopa končna uganka, ki se poigrava z domiselno ilustracijo in s tem jezikovno zastranitvijo.

Slikanica Od kdaj mačje jedo riž je nastala iz ljudske pripovedi, ki pa se z manjšimi stereotipi in polemičnimi, zgodnjimi namigovanji med ženskim in moškim spolom, sicer na zabaven, slikovit način poigra o vprašanju mačje narave in mišmi, ki so spretne kljub slabši fiziologiji v primerjavi z mačjo.

Od kdaj mačke jedo riž

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.