Miroslav Slana – Miros: Flosari

Stilizirana mariborščina; poje Alfi Nipič; glasba
Jože Kreže aranžer Bojan Adamič; 1973

Hišice stare na Lentu
v mraku iz Drave rastô,
sence pozablenih krčem
s flósi po vodi privrô.

Stari spomíni se vžgejo,
flósi k obrežji drse,
s plohov poskačejo pjěbi,
močnik na flósu se žge.

S štefanom vina krčmarka
se s staro trto vrti:
»Pijmo ga pjebi kosmati,
flós se še brega drži,
se drži, se drži …

S kaučino modro krčmarka
se za slovo zavrti:
»Hej, srečno pohorski gadje,
zdravi vrnite se vsi!«

Stare Benetke v Pristanu
v mraku iz Drave rastô,
sence strojarne in mlinov
tiho v spomine privró,

stare lubezni se vžgejo,
z njimi se krčme vrté,
Lentnarkam lica cvetijo,
flósi po Dravi drsé.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.