Natečaj za najboljšo kratko zgodbo

Knjižna založba Kulturni center Maribor in portal KMCS – Kulturno medijski center Slovenije razpisujeta prvi četrtletni natečaj za najboljšo kratko zgodbo.

Za kratko zgodbo velja prozni tekst, ki ima opredeljen kraj in čas dogajanja, prepoznavne like in jasen dogodek, ter ni zgolj prosta refleksija tekočega dogajanja. Dolžina praviloma ne presega 1 avtorske pole. Na kratko rečeno, mora biti jasno kje in kdaj se je komu kaj zgodilo.

Nagrado v višini 150 evrov bomo vsako četrtletje izplačali avtorju literarnega sestavka, ki bo imel največ ogledov. Upošteval se bo seštevek števila ogledov po prvem tednu in po prvem mesecu od objave prispevka. Nagrade se bodo podeljevale enkrat vsako četrtletje. Prvič bomo objave pregledali 1. 5. 2022.

Pogoji sodelovanja:

– Za udeležbo na natečaju je potrebno ustvariti profil na portalu KMCS in na tem profilu objavljati zgodbe. Prošnjo za ustvarjanje profila pošljite na e-mail peter.zalozbaknjig@gmail.com. Obstoječi uporabniki objavljajo pod obstoječim profilom.

– Profil naj se glasi vaše ime in priimek. Anonimnih profilov in profilov, ki uporabljajo vzdevke ne bomo upoštevali. Ime in Priimek naj bosta ločena in zapisana z velikimi začetnicami.

– V časovnem obdobju treh mesecev lahko objavite neomejeno število zgodb.

– Priporočamo, da upoštevate tudi izgled profila (fotografija, ime z velikim črkami, itd.) in objav (naslovna fotografija, uporaba značk (tag), primerno oblikovanje). Upoštevale se bodo zgodbe, objavljene v kategoriji »Kultura/Kratke zgodbe«.

– Za objavo fotografije je potrebno pisno dovoljenje avtorja in navedba avtorja. Priporočamo uporabo lastnih fotografij.

– Kratke zgodbe za natečaj morajo biti doslej neobjavljene in avtorske.

– Navodila za odpiranje profila in delo s portalom dobite tukaj:

Uredništvo si pridržuje pravico, da vsebin, ki kršijo avtorske pravice ali vzpodbujajo nestrpnost ne uvrsti oziroma jih izbriše iz portala KMCS. Prav tako si uredništvo pridržuje pravico, da ne uvrsti, izbriše vsebine ali ne podeli nagrade, če prispevki ne ustrezajo estetskim standardom uredništva, ne dosegajo minimalnega nivoja kvalitete, ali ne izpolnjujejo pogojev, določenih v natečaju.

Ekipi Kulturnega centra Maribor (https://kulturnicentermariborzalozba.wordpress.com/) in portala KMCS – Kulturno medijski center Slovenije (https://homocumolat.com/).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.