Foto dokument Milan Fridauer 1

Fotografije so povzete po knjigi Robi Poredoš – Tü je Amerika, Založba knjig Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier 103, 2017

Citat iz knjige, Aforizem

“Aforizem je literarna zvrst, ki od avtorja zahteva posebno veščino besednega oblikovanja in sposobnost prodiranja v problemsko globino pojavov, dogodkov, družbenih stanj,
medsebojnih človeških odnosov in drugih vsebin, saj je njegovo tematsko področje malone neomejeno. Literarna teorija je začrtala predvsem njegove formalne značilnosti: aforizem je kratka didaktična knjižna vrsta, duhovit stavek v prozi s presenetljivo opredelitvijo kakšnega pojava, poln osebnega odnosa, pogosto komičen in nedorečen, tako da sili bralca v dopolnjevanje (Matjaž Kmecl, Mala literarna teorija, Ljubljana 1976, str. 301).”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.