Franki DA mali delničarji NE??? Ne bo šlo!!!

Piše: Jože Jermin

Prestavljena obravnava Zakona o razlaščenih delničarjih!!!

Pravkar je prispela okrožnica Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Takole piše:

“Na današnji seji Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS so člani soglasno (13 : 0) podprli umik točke o Predlogu Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Razprava in odločanje o ZPSVIKOB sta bila tako na predlog Predsednice Odbora, Urške Ban, preložena na eno izmed naslednji sej Odbora, predvidoma proti koncu februarja. Kot razlog za prestavitev točke je Predsednica Odbora navedla, da k predlogu ZPSVIKOB v roku niso bili vloženi (vsi) amandmaji, saj zahtevnost same materije in veliko število pripomb – tako na prvi obravnavi v Državnem zboru, kot tudi zainteresirane javnosti (tudi VZMD) in Zakonodajno-pravne službe DZ RS – zahtevajo nekaj dodatnega časa.

Ob tem se je, po pobudi poslanca, mag. Marka Pogačnika, Predsednica Odbora zavezala tudi, da bo ob obravnavi predloga prisotna tudi Ministrica za finance RS, mag. Mateja Vraničar Erman, ki danes »kljub sila resni tematiki« ni bila navzoča. Po prepričanju Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, ki je bil kot vabljen na seji neposredno prisoten, je z umikom točke z dnevnega reda Odbor sicer sledil apelu VZMD ter praktično pritrdil tudi predhodno podanim opozorilom in pripombam, da predlog ZPSVIKOB, brez korenitih sprememb, ne odpravlja protiustavnosti, pač pa jo celo poglablja. Hkrati je mag. Verbič izrazil nezadovoljstvo ob dejstvu, da je od izbrisov minilo že več kot 4 leta, od odločitve Ustavnega sodišča RS leto in pol, pri čemer je bil za sprejem ustreznega zakona določen skrajni rok pol leta, torej maj 2017…

Ob glasovanju o umiku točke z dnevnega reda je svoj protest zaradi zavlačevanja in onemogočene vsebinske razprave na današnji seji izrazil zaslužni profesor dr. Peter Glavič, predstavnik Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« in Sekcije NKBM pri VZMD. Sicer v VZMD pričakujejo, da bodo predloge amandmajev prejeli pravočasno, da jih temeljito proučijo, preden bodo obravnavani na redni ali izredni seji Odbora, predvidoma proti koncu tega meseca. Hkrati v Združenju izražajo zaskrbljenost, da se z bližanjem državnozborskih volitev resno zmanjšujejo možnosti za skorajšnji sprejem ustreznega Zakona.” Vir: mail VZMD: Sporočilo javnostim, 16.01.

scan0001

Ne razumemo mlačnega odziva VZMD, ki bi moralo zagnati široko kampanjo in izvajati politični in medijski pritisk. Združenje Frank vsak teden dosega nove rezultate, čeprav ima manj pravnih podlag in argumentov. Mali delničarji pa so bili izbrisani brez temeljite pravne  podlage, po domače rečeno bili so okradeni.

VZMD bi morala angažirati člane in vse okradene male delničarje v široko fronto, ki bi vplivala na javnost, predvsem pa pritiskala na politiko. Vsak vaški sindikalist dosega boljše učinke, kot VZMD. Mogoče je čas, da se članstvo vpraša o svojem vodstvu.
Je, pa tudi skrajni čas, da se zviša stopnja pritiska na vlado. Vprašanje, ki ga mora zastaviti parlamentu se glasi: Ali se lahko država in njena banka obnaša kot zadnji finančni krošnjar, prevarant in na takšen način manipulira s svojimi državljani. Kdo od poslancev se s tem strinja? Če se ne strinjajo, naj vrnejo delničarjem, kar je njihovega. V retoriki s poslanci je potrebno uvesti prvo osebo in pozabiti na vzvod “sprejemanje zakonodaje o …..” Sprejetje zakona bo posledica. Če pa bodo pogajanja nadaljevali v dosedanjem tempu, pa se bodo mali delničarji lahko obrisali pod nosom.

Euro_coins_and_banknotes

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.