Pridih božjega 1/2

Piše: Tanja Jerebic

Konec novembra so v tržaškem občinskem svetu z večino podprli nov pravilnik, ki nalaga postavitev razpel v vsak prostor, kjer izvajajo vzgojo in izobraževanje otrok. Predlog zanj je podala Berlusconijeva desnosredinska stranka Naprej, Italija.

V Italijanski ustavi iz leta 1984 je določeno ločevanje cerkve od države kot v večini evropskih držav, zato je novonastali pravilnik o obveznem razobešanju verskih simbolov bliže zakonu iz leta 1920. Položaj je za nekristjane dokaj absurden, saj lokalni pravilnik v praksi povozi ustavne pravice državljanov. Med drugim uvaja v šolske ustanove obvezne uniforme in omejitev vpisa priseljenih otrok na 30 odstotkov v posameznem razredu.

Razpelo Foto: Tanja Jerebic
Razpelo Foto: Tanja Jerebic

Ne le regresivni prijemi, ki črpajo vsebino iz časa Mussolinijevega vzpona, represivni ukrepi nakazujejo novo obdobje življenja pod prisilo. Svobodni ljudje sami izbirajo svoja oblačila, ne potrebujejo diktature lokalnih veljakov. Izjemo po mojem mnenju upravičuje uniformiranost pri določenih poklicih zaradi varnostnih razlogov zaposlenih ali zaradi razpoznavnosti; dobro je ločiti zdravstveno osebje od pacientov. Če je nekomu v čakalnici slabo, vemo v trenutku, na koga se lahko obrnemo, takoj nam je jasno, ali gre po hodniku zdravnica, medicinska sestra ali pacientka/spremljevalka …

Uniforme v nekaterih ustanovah vzpostavljajo red in so zaželene, vendar nobene koristi ne vidim v pretiravanju z njimi; šolarjev ne moreš zamešati z učitelji, prav tako se zaposleni in učenci med seboj vsaj na videz poznajo, medtem ko ljudje v večjih bolnišnicah največkrat nikogar ne poznajo … Predpis je diskriminatoren do tujcev, neverujočih ali pripadnikov drugih ver, saj manjšino etiketira in odriva na obrobje.

Soile Lautsi je leta 2009 vložila tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi kršenja sekularnih pravil v javnih šolah, ki naj bi zagotavljala spoštovanje in enakopravnost vseh ljudi pri svobodni izbiri načina življenja ter lastnih prepričanj. Sprva so razsodili v prid tožnice, dve leti kasneje so po pritožbi italijanske vlade in desetih evropskih držav sodbo spremenili ter ugotovili, da prisilna izpostavljenost verskim simbolom ni kršenje človekovih pravic …


Vir:

https://www.delo.si/novice/svet/v-trzaskih-vrtcih-po-novem-obvezna-razpela-119296.html

https://www.rtvslo.si/svet/krizi-v-italijanskih-ucilnicah-ne-krsijo-clovekovih-pravic/253407

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.