O ARHITEKTURI, 2. del

ARHITEKTURNI NATEČAJ: OBSERVATORY HOUSES

Piše: Erik Vodenik

Organizator natečajev za mlade arhitekte – Young Architects Competitions iz Bologne je v lanskem letu izpeljal natečaj: Observatory Houses. Tema natečaja je bila zasnova stavbnega kompleksa za opazovanje nočnega neba. Glavni izziv je bil zasnovati bivalne enote, ki imajo lastnosti observatorijev. Ob tem je bilo potrebno domiselno povezati opazovalni stolp in objekte z lastnostmi observatorijev. Celotno grajeno strukturo je bilo potrebno čim bolj subtilno umestiti v prostor italijanskega kraja Roccascalegna. Namen idejne arhitekturne zasnove je pospešiti revitalizacijo historičnega stavbnega tkiva in hkrati varovati historično kulturno krajino. Nova poslopja ne smejo konkurirati obstoječim prostorskim dominantam, ampak jih lahko le dopolnjujejo. Pri tem ne gre samo za vprašanje, kako zasnovati letovišče, ki bi obiskovalcu ponudilo pristno in dogodkov polno izkušnjo bivanja, ampak gre tudi za vprašanje ekonomske vzdržnosti projekta. Namen je pritegnili tudi pozornost vlagateljev oziroma lastnikov kapitala, ki bi bili pripravljeni investirati sredstva za morebitno realizacijo projekta.

slika brez roba

img_20181216_1217574392338839903355997.jpg

Roccascalegna je majhno, slikovito srednjeveško mestece v osrednji Italiji (v pokrajini Abruzzo). Naravno oziroma geografsko zaščito mu nudi skalni previs, na vrhu katerega se nahaja grad, v njegovi neposredni bližini pa cerkev Svetega Petra. Objekta sta bila zgrajena v srednjem veku, okoli leta 1205. Grad z značilnim normanskim stolpom so zgradili Lombardi. V 16. stoletju so ga povečali in mu dodali tri krožne stolpe. Obe poslopji sta zgrajeni iz grobo obdelanega kamna, pridobljenega v lokalnem okolju. Grad, ki je izredno dobro utrjen in ima izjemno geostrateško lego od koder je moč nadzirati celotno pokrajino. Do gradu lahko dostopamo zgolj po ozki in strmi poti. Obe zgradbi se medsebojno izredno lepo dopolnjujeta in tvorita enovito celoto, ki kraju nudi izjemen potencial za razvoj turizma.

Prvo nagrajeni projekt je nadvse domiselno povezal opazovalnice neba, pripadajoče večnamenske prostore, opazovalni stolp in oba historična objekta v harmonično celoto. Celoten stavbni kompleks je postavljen ob vznožje sakralne stavbe. Streha novega objekta je preoblikovana v večnamensko ploščad, na kateri izstopajo steklene kupole, namenjene opazovanju nočnega neba. Normanski stolp je preoblikovan v observatorijski stolp z zmogljivim teleskopom. Opisani projekt je izredno subtilno umeščen v prostor Roccascalegne in ima posledično velik potencial za privabljanje turistov z vsega sveta. Hkrati pa je tudi realno izvedljiv.

Drugo nagrajeni projekt je zasnovan nekoliko bolj monumentalno. Kljub strmemu pobočju se objekt, v obliki kolobarja, lepo vklaplja v historični prostor Roccascalegne. Tudi pri tem projektu je streha dobro izkoriščena in služi kot prireditveni prostor. Na njej se lahko odvijajo skupinska opazovanja nočnega neba in druge kulturno – družabne dejavnosti. Oblika objekta je premišljeno izbrana in že sama po sebi kaže ne vsebine, povezane z kozmološkimi znanostmi. V vizualnem pogledu se nova zgradba precej razlikuje od obstoječih, vendar zaradi svoje velikosti in lege v prostoru ne dominira.

Tretje nagrajeni projekt je v idejnem smislu neke vrste kombinacija prvo in drugo nagrajenega elaborata. Avtorji so tako za različne programe izbrali različne tipologije objektov. V kolobarju so večnamenski prostori. V majhnih kvadratnih volumnih, ki se kaskadno spuščajo po pobočju, pa so namenjeni zasebnemu bivanju. Tudi v tem projektu so strehe spremenjene v razgledne ploščadi. Nadvse premišljeno je v prostor umeščen kolobar. Nahaja se tik ob opuščeni prometnici in jo na ta način revitalizira. Dostopnost objektov je zelo pomemben dejavnik, ki zelo vpliva na uporabno vrednost kompleksa. Tudi v tem projektu lahko govorimo o izredno subtilni umestitvi novih objektov v prostor, ki skupaj z historičnimi tvorijo harmonično celoto.

* Naslednji članek (3. del) bo objavljen v soboto, 5.1.2019 ob 8:00 uri.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.