dr. Jože Lipnik: KRAJEVNA IMENA, občina Rogaška Slatina

Piše: Matej Krajnc

Zbirka Lipnik 19, Rogaška Slatina 2018

IMG_2516

Dr. Jože Lipnik, literarni zgodovinar, profesor, pesnik in publicist je tudi kronist, ki vestno zapisuje zgodovino Rogaške Slatine in obližnjih krajev. V njegovi osebni knjižni zbirki Lipnik je kot devetnajsta izdaja pred kratkim izšla strokovna monografija o krajevnih imenih v občini Rogaška Slatina, kar je pomemben in dobrodošel prispevek h kronistiki teh krajev. Dr. Lipnik je knjigo izdal v razkošni trdo vezani izdaji velikega formata z barvim fotogradivom.

Strokovna monografija je napisana v veljavni jezikoslovni fonetični maniri in podrobno popisuje tudi lokalne značilnosti posameznih bivališč v krajih, ki jih obravnava. Poleg uradnih imen domačij so dodana tudi lokalna, na koncu je obsežen spisek virov in literature, dodane pa so tudi fotografije vseh krajev in hiš (kleti, hramov, kužnih znamenj, kažipotov), ki jih knjiga popisuje, da si bralec, ki morda po teh krajih še ni hodil, ustvari sliko o njih, tisti pa, ki smo v nekaterih teh krajev že bili, obnavljamo spominske slikovne zapise. Poleg uvodne besede in osrednjega strokovnega teksta srečamo v knjigi tudi nekatere ljudske napise in reke iz teh krajev, vključene pa so še avtorske pesmi, posvečene posameznim krajem ali objektom; pesem o Kregarjevi kleti ima tako tudi akrostih.

Knjiga je naposled tudi dodatek monografiji o ulicah in trgih Rogaške Slatine, ki jo je dr. Lipnik izdal leta 2005. Naslovnico krasi fotografija slavnega zdraviliškega parka z Donačko goro v ozadju. “Bog živi gospodarja, / ki da vino brez denarja,” se glasi eden napisov v knjigi. Rekli bi, da drži, dodali pa tudi, da je takih bržčas vse manj. A nič hudega, vse dokler “Fuks (pa) špila na klavir.” (str. 104)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.