Podeljene Mladikine literarne nagrade

Piše: Stane Koroter

Kar dva nagrajenca iz nabora avtorjev založbe Kulturni center Maribor: Švajncerjeva in Jelenko

V trstu so ta teden podelili Mladikine literarne nagrade. Med njimi sta kar dva avtorja pesniških zbirk iz nabora založbe Kulturni center Maribor: Marija Švajncer in Aleš Jelenko.

Za izjavo smo prosili predsednika predsednika komisije Marija Maverja: “Literarni natečaj Mladike za prozo in poezijo smo ustanovili pred 47 leti za spodbujanje literatov pri pisanju. Namenjen je bil predvsem “zamejstvu”, vendar oprt vsem ne glede na bivališče. V prvih edicijah je bil odziv iz Slovenije, verjetno zaradi političnih razmer, bolj skromen, po osamosvojitvi pa se je zelo povečal. Tako da smo danes prejemamo preko 150 prispevkov na leto, in prihajajo od vseh mogočih koncev, tako iz Slovenije, zamejstva in tudi zdomstva.

Posebnih zahtev pri razpisu nimamo: važna je le kvaliteta in da odgovarja konceptu revije. Natečaj nameravamo še naprej razspisovato. Komisijo sestavljajo ugledna imena zamejskih ustvarjalcev (npr. v preteklosti pisatelj Alojz Rebula). Imenuje jih uredništvo revije. Letos so komisijo sestavljali: Evelina Umek, Marija Cenda, Vilma Purič, za uredništvo Mladike Nadia Roncelli in Marij Maver”. 

Marija Švajncer, Foto: ML, Trst

Objavljamo zapisnik lietarnega natečaja društva Mladika.

“Mladika Scarl – z. z o. z. Ul. Donizetti, 3 – 34133 TRST tel. +39 040 370846 – fax +39 040 633307, el. pošta: redakcija@mladika.com Zapisnik 47. literarnega natečaja MLADIKE Komisija literarnega natečaja Mladike, ki se je sestala v torek, 29. januarja 2019, na sedežu Slovenske prosvete na Ulici Donizetti 3, je obravnavala 76 prispevkov v prozi in 62 ciklusov pesmi, ki so v roku prispeli na natečaj. Komisija je po temeljiti razpravi in oceni dospelih prispevkov podelila sledeče nagrade: PROZA Prvo nagrado prejme novela Eter je bil slab prevajalec, ki je prispela pod psevdonimom Malgorzata. Avtorica je Tadeja Krečič Scholten iz Ljubljane. Drugo nagrado prejme novela Poslednji humanist, ki je prispela pod psevdonimom Humanist. Avtorica je Barbara Zlobec iz Trsta. Tretjo nagrado prejme novela Pianopianist, ki je prispela pod psevdonimom Po neki zanimivosti v neki historiji. Avtor je Gašper Tonin iz Kamnika. Komisija priporoča za objavo še novele: Panta rei – Vse teče Tanje Rebula, Vandrovec Cvetke Pestiček, Jesen, ki je ni bilo Samie Žunić, O imenih Staneta Pečka, Voda v grlu Tadeje Krečič Scholten, Umevanje Veleuma Biljane Makujević, Slutnja Mojce Petaros, Zarota Olge Paušič. POEZIJA Prvo nagrado prejme cikel pesmi Kot bi senca zdrsela čez žarek, ki je prispel pod psevdonimom Robi. Avtor je Milan Novak iz Varaždina. Drugo nagrado prejme ciklus Dantejev svečenik. V spomin na Andreja Capudra, ki je prispel pod psevdonimom Spomin. Avtorica je Marija Švajncer iz Maribora. Tretjo nagrado prejme cikel pesmi Selitev v brezimnost, ki je prispel pod psevdonimom blink-182. Avtor je Aleš Jelenko iz Starega trga. Komisija priporoča za objavo še cikel pesmi Italijanske razglednice Leva Detele, cikel pesmi Marice Škorjanec, Pesmi Nike Čok, cikel Ko jesen šepeta Metke Kacin Beltrame, Peterostišja (cinquiaini) iz mojega cikla »V noči polni besed« Dimitrija Škrka iz Slovenske Bistrice in cikel pesmi Olge Kolenc. Trst, 29. januar 2019 Za komisijo literarnega natečaja Mladike Marij Maver Podelitev nagrad bo v ponedeljek, 11. februarja 2019, ob 20. uri na Prešernovi proslavi Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani, Donizettijeva ulica 3 v Trstu”.

Aleš Jelenko: Foto: Murrr


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.