E knjiga Aleš Jelenko – Prvinska govorica

Aleš Jelenko
PRVINSKA GOVORICA

Kulturni center Maribor

9789617030594.jpg

Zbirka Kulturni center Maribor – elektronska knjiga 003, leto izida: 2018
Tiskana izdaja je izšla leta 2017.

E-KNJIGA JE NA VOLJO NA PORTALU BIBLOS: 

https://www.biblos.si/isbn/9789617030594
***KNJIGO V TISKANI OBLIKI NAROČITE S POPUSTOM IN POSEBNIMI UGODNOSTMI TUKAJ:

https://goo.gl/forms/0uxni3tS4iMkCYdC3Podatki o tiskani izdaji:Frontier 107, število strani: 151, leto izida: 2017

https://www.biblos.si/isbn/9789617030594

Naslov pesniške zbirke Aleša Jelenka Prvinska govorica asociativno priklicuje vračanje oziroma iskanje prvo­tnega v besedah bodisi na relaciji simbola in dejanskosti bodisi na ravni posameznih glasov pa tudi sklopov glasov ali črk in zlogov, ki besedo kot simbol sestavljajo. Jelenko besede kdaj razstavi in v stilu vizualne poezije likovno razporedi po prostoru. Pri tem pa ni v ospredju poezija kot igra svobodnih asociacij in nezavezanosti v smislu neoavantgardističnih vizij, ampak rebusno mreženje forme in pomena, iskanje skritih paralelnosti in ustvarjanje novih dimenzij besednih prostorov ali medprostorov s pomočjo bralca samega. Pesnik se pač zaveda, da branje že nekaj desetletij ni več »zgolj« analogna oziroma modernistično antianalogna manira, ampak hkratnost večdimenzionalnega pogleda. 

Skratka Jelenko je pesnik, ki ga krasi sla po raznolikosti, želja »pisati // na // več // listov // hkrati«, zmožnost ubesedenja »neubesedljive forme« in paradoksalna, a hkrati na nekem novem nivoju osvobajajoča zavest, da je »edina možnost tista / ki se nahaja onstran možnosti«.

— Borut Gombač, iz spremne besede.

***

Aleš Jelenko, rojen leta 1986 v Celju. Izdal je pesniško zbirko Kontejner (Volosov hram, 2016) v soavtorstvu s Heleno Zemljič. V sklopu magistrske naloge je napisal strokovno knjigo Spopad z moralo (Ekslibris, 2010). Objavlja v Literaturi, Sodobnosti, Apokalipsi, Mentorju, Vpogledu, Idiotu, Rukopisih, Hotenju, Zvonu, Rasti, Vsesledju, Litru jezika, Poiesisu in Locutiu. Je dvakratni finalist Festivala mlade literature Urška JSKD (2015 in 2016), polfinalist (2015) in finalist (2017) Pesniškega turnirja založbe Pivec, zmagovalec Mentorjevega feferona za najboljšo protestno esem ali družbeno satiro (2017), prejemnik „bronaste čipke“ za poezijo v Žireh (2015), zmagovalec mednarodnega literaturnega natečaja „Duško Trifunović“ (2015) in mednarodnega natečaja „Janoš Siveri“ (2017) v Novem Sadu. Je idejni vodja literarnega festivala Spirala (Slovenske Konjice) ter urednik istoimenske literarne revije.

***

E-KNJIGA JE NA VOLJO NA PORTALU BIBLOS: 

https://www.biblos.si/isbn/9789617030594
***KNJIGO V TISKANI OBLIKI NAROČITE S POPUSTOM IN POSEBNIMI UGODNOSTMI TUKAJ:

https://goo.gl/forms/0uxni3tS4iMkCYdC3Podatki o tiskani izdaji:Frontier 107, število strani: 151, leto izida: 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.