#1 ARHITEKTURNE DELAVNICE, 2. del

Moja sanjska hiša

Piše: Erik Vodenik

Udeleženci delavnice Moja sanjska
hiša so makete objektov izdelovali v dvojicah. Tako so si pri zahtevnejših opravilih lahko med sabo pomagali, hkrati pa so se morali med sabo dogovarjati in usklajevati glede končne podobe izdelka. Že med samim delom so se skupine oziroma tandemi primerjali med sabo, vendar ob tem ni šlo za tekmovanje ampak za komunikacijo. Posledica le te je bil tako večji nabor različnih in nadvse zanimivih idej. Med drugim so se nekateri posamezniki specializirali za specifična opravila, kot so: natančno oblikovanje elementov iz »stiropor« plošč, rezanje kovinske mreže na manjše uporabne dele in izdelovanje figurativnih elementov (drevesa, notranja in zunanja oprema). Z njimi so nato pomagali posameznim ekipam do boljših rezultatov. Delo je bilo razgibano, saj so se učenci pri ustvarjanju posluževali najrazličnejših likovnih tehnik. Posebej pa so ob tem prišle do izraza ročne spretnosti in seveda sposobnost kreativnega mišljenja. Vzdušje v posameznih skupinah oziroma razredih je bilo kljub intenzivnemu delu zelo sproščeno. V nadaljevanju vam predstavljamo rezultate dela:

Slika (kolaž): Učenci 8. razredov OŠ ob Dravinji, OŠ Pod goro, Foto: Erik Vodenik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.