Milan Novak: MLADA MAVRICA

Če opazuješ njive od daleč jih vidiš kot

raznobarvne vzporedne trakove

Lahko veš da so prvi poganjki poljščin

Morda pa ne veš in se čudiš

kdo je tam zunaj pozabil barvice

Lahko bi bili pisani trakovi

ki so utrujenemu kurentu

malo pred zoro padli z maske

Lahko bi bili MLADA MAVRICA

ki se še uči zlagati barve in

čakajoč prvih neviht mojstri raznolikost

Lahko bi bile sledi ki so jih

za sabo pustile novoletne želje

in sedaj ko je čas izpolnitve

klijejo v resničnost

Morda pa so tod šli razočarani in so

čez njive krvavele neizpolnjene obljube

vsaka s svojo barvo bolečine

Zagotovo so

Vse to so

So nekomu zadovoljstvo

priložnost delo preživetje

so nekoga življenje

So tudi udejanjanje ohranjanja

skozi vrtečo se spiralo ponavljanj

Njihova vloga je širša kot je videti od tu

So temeljna podlaga

vseh visokih imenitnih misli

Brez njih se vse porušijo zdrsnejo

razletijo se v hrup prividov

In ta norost kurentov

najsibo opita s strastjo ali pijačo

je priložnost za iskrivost

za drzne spretnosti

za čudenja

ki jih kasneje žanjemo

prav tu na teh njivah

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.