UGOTOVITVE PO SPUŠČANJU MREŽE PROTI KOMARJEM, ČE JE TA NAKLONJENA PRAVOPISU

če nesmiselno uporabljaš ločila
da bi dolgo živel in bi ti bilo dobro na zemlji
poslušaj
zemlja izpljune podpičja
klicaje
pike
apostrofe
konjske vprege
jožefa in njegove brate
samo jožefa
samo njegove brate
črko b
plošče z oznako “dijamantna”
dvopičja
zemljo ki jo je kupil milan
zemljo ki jo je kupil oton
milanov bratranec
osmi byronov epigram
presledke
ostane samo
vrečka s slamicami
ki ne znajo pisati
plešejo po papirju
zdi se jim hrapav

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.