SLOVENSKA BISTRICA NA STARIH RAZGLEDNICAH

Slovenska Bistrica na razglednicah iz konca 19. in prve polovice 20. stoletja

Razglednice nam dajejo vpogled v mesto Slovenska Bistrica pred približno stotimi leti. Prepoznamo lahko mnogo še danes obstoječih objektov, vidimo takratno ureditev trgov, ulic in zelenih površin, meščanska oblačila, stavbe in spomenike, ki jih danes več ni ali pa so v veliki meri spremenjeni …

slika 1.JPG

Slika 1: Južno pročelje Bistriškega gradu na razglednici iz leta 1918

slika 2.JPG

Slika 2: Bistriški grad z eksotičnimi rastlinami na razglednici iz leta 1923

slika 4.JPG

Slika 3: Slovenska Bistrica na razglednici iz leta 1896

slika 5.JPG

Slika 4: Slovenska Bistrica na razglednici iz leta 1897

slika 11

Slika 5: »Šolska ulica« (sedaj Partizanska cesta) s spomenikom Francu Jožefu na  razglednici iz leta 1908

slika 7.JPG

Slika 6: Slovenjebistriški Glavni trg – današnji Trg svobode z rotovžem in cerkvijo Marije sedem žalosti na razglednici iz leta 1901

slika 10.jpg

Slika 7: Slovenska Bistrica na razglednici iz leta 1906: pogled preko kamnitega mostu na sedanji Trg Alfonza Šarha (v vogalni niši na desni hiši je viden lesen kip sv. Nepomuka, ki je sedaj, ko je obnovljen, shranjen v gradu)

slika 9.JPG

Slika 8: Slovenska Bistrica na razglednici iz leta 1904: Marijino znamenje in trgovina A. Pinter na Trgu Alfonza Šarha

slika 6.jpg

Slika 9: Kolodvorska ulica s hranilnico (današnji Dom svobode) v Slovenski Bistrici na razglednici iz leta 1899

slika 12.jpg

Slika 10: Hotel Austria in Bistriški grad na razglednici iz leta 1922 (fotografirano z zvonika Marijine cerkve)

slika 14.png

Slika 11: Slovenska Bistrica na razglednici iz leta 1903: pogled s Trga svobode na staro pošto (na njenem mestu sedaj stoji nova poštna zgradba, vogalne hiše nasproti cerkve Marije sedem žalosti danes ni več)

 

Fotografije so izvzete iz znanstvene monografije: POKERŽNIK Nina, Slovenska Bistrica z okolico v 18. stoletju, Maribor 2019.

Vir fotografij: foto arhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica (pridobljeno 2019)

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.