Kako bi naj v Sladkem Vrhu prestavljali nogometno igrišče – dokument iz leta 2018

Vodstvo Palome je v začetku leta 2018 tako predstavilo projekt o prestavljanju igrišča v Sladkem Vrhu.

Dokument objavljamo v celoti.

IMPULZ12IMPULZ15IMPULZ16IMPULZ17IMPULAZ18IMPULZ20IMPULAZ21IMPULAZ22IMPULAZ23IMPULAZ24IMPULAZ25IMPULZ26IMPULZ27IMPUL28IMPULZ 29IMPULZ 30

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.