Matej Krajnc: DVOPIČNICE (poezija: Andrej Lutman)

Poezija: Andrej Lutman
Glasba in izvedba: Matej Krajnc

modro: morje miruje
spomin: zdaj nazaj
hrup: obdelovanje tišine
čas: mera spominu
večnost: večno več
vesolje: vsesončje
praznik: pravi vznik
merilo: mera rije smeri
nagrada: nadgradnja radosti
napotki: potek ločil, vezav
razlage: razdalje med zlogi
zvezde: najemnice neba
temá: svetloba, vtaknjena zvezdam
po koncu: pokonci
uspeh: upeha
osama pride: sama
obilje: oblije

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.