Tomaž Mahkovic: Osamelec na gori

Piše: Matej Krajnc

Kulturni center Maribor, 2020

Je naslov zbirke haikujev Tomaža Mahkovica hkrati tudi opredelitev njegove umetniške drže? Zagotovo gre za samohodca med pesniki, ki je z novo knjigo svojo pesniško besedo spet minimiziral skorajda do absolutne linije. A hkrati se ta linija vzpenja v svežo, novo lirsko izpoved, ki v obliki haikuja pride do izraza neposredno, brez obsežnih formalnih in drugih vmesnikov. Zbirko pesnik podnaslovi “haikuji in druge sorodne kratkice”, kar pomeni, da ne bo ves čas šlo za “strog” haiku, da pa svoje pesniške besede ne kani raztegovati v kakšne daljše, morda celo pripovedne pesmi. Niti ni treba, ker haiku pripoveduje zgodbe na svoj način in Mahkovic se v njem dobro počuti. Knjižica tudi nima spremnih besed; ničesar razen kratkega življenjepisa, kar pomeni, da je bralec postavljen v in medias res, sredi pesniške govorice, skozi katero si mora, če želi skoznjo, nato utreti pot. Na cilj pa se vselej splača priti. Pred nami je namreč širok cilj prehojenega sveta – pesniškega in empiričnega, v kar nas prepriča razdelek Naslovljenci (Indija, Iran, Pakistan, Bologna), ki se nadaljuje v Križani haiku in Pike; te tudi zaključijo zbirko. Gre za kratke trivrstičnice, uravnane sredinsko, ki delujejo celo nekolikanj aforistično; pesnik se tudi sicer pri jeziku poslužuje različnih nagovorov, od klasičnega haikuiskega do kratkih v štiri enozložne dvorstičnice (ali v prekinjeno trovrstičnico) urejenih pesmi razdelka Križani haikuji. Berejo se lahko vodoravno ali navpično.

O bivanjskih razsežnostih ali drugih podobnih literarnoteoretskih sintagmah ob pričujočih pesmih ne bomo razpredali. Postavite se sredi polja ali pa v mesto, ta poezija vas bo povsod našla na enak način. “gozd ostaja lep / četudi ni drevesa / brez črtne kode”, zapiše Mahkovic v Potrošniškem čudenju. “Evo ti, pa se čudi još više!” je nekoč dejal Broj Jedan v stripu Alan Ford. Pričujoča poezija naj vas povede na pot čudenja, hkrati pa boste ostali trdno na tleh. In potem se vam bo vrh gore, kot Sizifu, odvalil kamen od srca.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.