Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju

Kar dve knjigi: 1. knjiga: Osnove, 2. knjiga: Praktični primeri

Pri Kulturnem centu Maribor sta izšli dve soavtorski monografiji Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju, ki sta na voljo v tiskani obliki in si ju lahko preko spleta naročite naročite TUKAJ, bodisi posamično ali v cenovno ugodnejšem kompletu.

Uredniki in avtorji:
– Dr., dr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor, upokojenec Univerze v Maribor in vodja raziskovanja v IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti;
– Mag. Nastja Mulej, s.p., poslovna svetovalka za ustvarjalnost in inovativnost;
– Mag. Anita Hrast, direktorica IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Soavtorji 1. knjige: Osnove:
Andrej Kirn, Peter Glavič, Igor Perko, Nuša Basle, Sonja Sibila Lebe, Simona Šarotar Žižek.

Soavtorji 2. knjige: Praktični primeri:
Petra Kunc, Žiga Čepar, Borut Likar, Eva Žunec, Valentina Brečko Grubar, Ana Vovk Korže, Janja Lužnik, Danijel Davidović, Nataša Sever, Borut Ambrožič, Aleksandra Tabaj, Karl Destovnik, Tatjana Dolinšek, Bojana Tancer Gnamuš, Miloš Tul.

KULTURNI CENTER MARIBOR, ODGOVORNOST DO DRUŽBE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

1. KNJIGA: OSNOVE

Knjiga je prvi del trilogije, ki se osredotoča na dejstvo, da je družbena odgovornost lastnost ljudi in zato organizacij, v katerih delujejo, a ni predvsem prirojena, ampak privzgojena. Na globalni ravni se človeštvo tega zaveda bolj kot v vsakdanji praksi, v kateri dobijo ozkosrčni in kratkoročni vidiki in interesi pogosto prednost pred širšimi in dolgoročnimi. Vsaka organizacija, ne le poslovna, na katero se koncentrirata OZN z listino UN Global Compact in ISO s svetovalnim mednarodnim standardom ISO 26000, lahko vpliva z različnimi ukrepi, da se družbena odgovornost prakticira ali pa ne. Zato je smiselno, da knjiga ponuja bralcem vpogled v osnove odgovornosti do družbe v vzgoji in izobraževanju.
[doc. dr. Tjaša Štrukelj]

Zgoščen prikaz teoretičnih izhodišč, prvovrstni izidi iz obsežnih empiričnih raziskav ter zgleden primer integracije družbene odgovornosti v vzgojo in izobraževanje predstavljajo pomembno znanstvenoraziskovalno spodbudo ter imajo koristne implikacije za vse udeležence na tem transdisciplinarnem področju.
[prof. dr. Mirko Markič]

***

2. KNJIGA: PRAKTIČNI PRIMERI

Znanstvena monografija Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju (2. knjiga – praktični primeri) nakazuje na širok nabor identificiranih konkretnih problemov ter predlogov za njihovo razreševanje s povezovanjem odgovornosti do družbe v vzgoji in izobraževanju. Sedemnajst raziskovalcev in praktikov je v osmih poglavjih predstavilo zanimive empirične izide o konkretnih ugotovitvah s področja, ki so ga analizirali.
[prof. dr. Mirko Markič]

Vsebinsko knjiga vsebuje primere iz sekundarnega in terciarnega izobraževanja ter povezuje družbeno odgovornost in trajnostni razvoj z izobraževanjem. Vključuje primere prakse znanstvene monografije in projektnega dela, pa tudi obravnavo posebne ranljive skupine – mladih s posebnimi potrebami in njihovo vključitev v trg delovne sile. Predstavljeni metodološki pristopi so uporabni za različne stopnje izobraževanja.
[doc. dr. Tjaša Štrukelj]

***

Ostale knjige Kulturnega centra Maribor so vam na voljo tukaj.

Založba Kulturni center Maribor ima knjige na voljo čez celo leto. 

Knjižno gradivo iz nabora založbe Kulturni center Maribor naročate ob kateremkoli času, tudi sredi noči, ob nedeljah ali na praznični dan.

Naročilo knjige izvedete povsem enostavno.

V preprosti obrazec vpišete ime, naslov, email, telefonsko številko (le-ta ni obvezna), in število izvodov knjige. Iz seznama si izberete še brezplačen CD in knjiga bo v roku 5 delovnih dni že pri vas.

VEČ ZA ISTO CENO!

Ob sočasnem nakupu katerihkoli 5 knjig, vam najcenejšo podarimo
(v obrazec za naročilo ene izmed knjig dodajte sporočilo založbi: “nakup 5 knjig”).

nabor knjig
Več za isto ceno!

Prispevek je komercialno sporočilo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.