Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi

Predstavljamo vam znanstveno monografijo urednika dr. Andreja Kirbiša, Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi, ki jo je objavil Kulturni center Maribor.

Knjigo si lahko naročite TUKAJ.

KULTURNA PARTICIPACIJA MLADIH V SLOVENIJI IN EVROPI

***

Kulturna participacija – ena izmed dimenzij kulturnega kapitala – je pomemben dejavnik življenjskih izidov mladostnikov. Avtorji skozi monografijo predstavijo številne dejavnike, ki vplivajo nanjo na individualni in državni (makro) ravni. Monografija bo posebej zanimiva in uporabna za vse, ki bodisi delajo z mladimi (učitelji, vzgojitelji, kulturni delavci idr.) bodisi raziskujejo mlado populacijo.

doc. dr. Gorazd Kovačič


Avtorji se osredotočajo na številne vidike kulturne participacije – tako na profile kulturne participacije kot na uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in njune povezanosti, ob tem pa preučijo različne dejavnike kulturne participacije, vključno s sociološko še posebej zanimivimi vrednotami. Monografija bo zanimiva ne le za raziskovalce mladine in kulturne participacije, sociologe, kulturologe ter številne druge družboslovce in humaniste, temveč tudi za kulturne delavce in institucije, politične odločevalce, tvorce kulturne politike ter vse, ki tako ali drugače delajo in živijo z mladimi.

izr. prof. dr. Samo Uhan

***

***

Monografija Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi obravnava profile, dejavnike in posledice kulturne participacije mladih. Sestavlja jo štirinajst poglavij, izmed katerih zadnje predstavlja priporočila za odločevalce, podana na podlagi analiz empiričnih podatkov prvih trinajstih poglavij.

Po teoretičnih izhodiščih in pregledu literature, prikazanem na začetku vsakega poglavja, sledijo rezultati analiz različnih primarnih in sekundarnih empiričnih podatkov. Večina analiz je izvedenih na podlagi anketne podatkovne baze mladih v Sloveniji (N = 1.508), ki se dopolnjujejo z vrsto reprezentativnih podatkov mladih v Sloveniji in Evropi.

Izr. prof. dr. Andrej Kirbiš

***

Ostale knjige Kulturnega centra Maribor so vam na voljo tukaj.

Knjižno gradivo iz nabora založbe Kulturni center Maribor naročate ob kateremkoli času, tudi sredi noči, ob nedeljah ali na praznični dan.

Naročilo knjige izvedete povsem enostavno.

V preprosti obrazec vpišete ime, naslov, email, telefonsko številko (le-ta ni obvezna), in število izvodov knjige. Iz seznama si izberete še brezplačen CD in knjiga bo v roku 5 delovnih dni že pri vas.

VEČ ZA ISTO CENO!

Ob sočasnem nakupu katerihkoli 5 knjig, vam najcenejšo podarimo
(v obrazec za naročilo ene izmed knjig dodajte sporočilo založbi: “nakup 5 knjig”).

Prispevek je komercialno sporočilo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.