NATEČAJ: ZGODBE MEDICINSKIH SESTER

ZALOŽBA KNJIG Kulturni center Maribor in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije razpisujeta literarni natečaj kratkih zgodb in pesmi, ki jih pišejo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ter predstavniki drugih poklicev v zdravstvu.

Izbrane zgodbe bodo izdane v knjigi kratkih zgodb, ki bo prvič predstavljena na 14. kongresu zdravstvene in babiške nege Medicinske sestre in babice skupaj za zdravje ljudi, ki bo 11 oz. 12 maja 2023 v Kongresnem centru Brdo (Brdo pri Kranju)

Za zmagovalne zgodbe je predvidena nagrada 100 evrov, ki jo bo podelila založba, priznanja in plačila kotizacije kongresa Zbornice – Zveze.

Kratke zgodbe bo ocenjevala komisija v sestavi: Dušan Hedl, Peter Dobaj, Gregor Lozar, Tone Partljič, Nataša Štandeker, Ksenija Pirš.

Pogoji za sodelovanje:

– Kratka zgodba naj obsega okvirno 1 do 16 strani, oziroma ne več kot 2 avtorsiki poli.

– Rok za oddajo je 15. marec 2023.

– Besedilo zgodbe naj bo anonimno in opremljeno s šifro.

V elektronski obliki, ga lahko iz anonimnega e- naslova pošljete na: zalozbaknjig@gmail.com

naslovljeno Prijava na natečaj Kratka zgodba 2022 – šifra.

V bodisi papirni, bodisi elektronski obliki (cd, usb) ga pošljite na naslov:

Kulturni center Maribor

Ljubljanska 4

2000 Maribor

Pošiljka naj bo anonimna. Tako nosilec vsebine, kot dodatna, zapečatena kuverta naj bosta opremljeni s šifro. V zapečateni kuverta naj bodo naslednji podatki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.