Literarne zvrsti

Literarne zvrsti so različni načini, kako lahko pisatelji izrazijo svoje ideje, občutke in izkušnje v pisni obliki. Literarne zvrsti ali literarne vrste so kategorije za razvrščanje literarnih del. Obstaja veliko različnih literarnih zvrsti, vendar nekatere od najpogostejših so:

  • Lirika – pesniška oblika, ki se osredotoča na izražanje čustev in občutkov. Lahko vključuje pesmi, ki so napisane v prosti obliki ali v obliki stiha.
  • Epika – oblika literature, ki se osredotoča na pripovedovanje zgodb. Epika lahko vključuje romane, kratke zgodbe, mitološke zgodbe, sage in druge oblike pripovedovanja zgodb.
  • Dramatika – literarna oblika, ki se osredotoča na uprizarjanje zgodb in dogodkov skozi dialog in dejanja likov. Vključuje lahko gledališke igre, opere in druge oblike uprizarjanja.

V angleško govorečem svetu je ena osnovnih delitev na fikcijo in nefikcijo (non-fiction):

Fikcijska literatura je literatura, ki vsebuje izmišljene zgodbe, like in kraje. To vključuje romane, kratke zgodbe, pesmi in drame. Glavni namen fikcije je zabava in odkrivanje novih svetov. Fikcijska literatura lahko vsebuje elemente fantazije, znanstvene fantastike, romantične ljubezenske zgodbe, trilerjev in drugih podobnih žanrov.

Nefikcijska literatura pa se osredotoča na resnične dogodke, osebe in kraje. To vključuje biografije, zgodovinske knjige, avtobiografije, reportaže, eseje in druge podobne žanre. Nefikcijska literatura ima namen poučevanje in širjenje znanja o resničnih dogodkih in osebah. Ta literatura je navadno povezana s področji, kot so zgodovina, biologija, politika, geografija itd.

Založbe se lahko osredotočajo na posamezne literarne zvrsti (ali žanre), ali pa zajemajo širok spekter zvrsti. Primer založbe, ki zajema vse zvrsti: https://zalozbaknjig.com/

Izraz literarne zvrsti včasih zajema najsplošnejše tipe literarnega izražanja naštete zgoraj: liriko, epiko in dramatiko, včasih pa je zbirni izraz za besedila, kot so roman, tragedija, epigram, humoreska itd., ki so določena snovno, motivno, tematsko, zgradbeno, slogovno itd.

Literarne zvrsti ločujemo zato, ker nam pomagajo razumeti, kaj lahko pričakujemo od določenega literarnega dela in kakšen je njegov namen. Vsaka literarna zvrst ima svoje značilnosti, slog in ciljno občinstvo. Ločevanje literarnih zvrsti pomaga bralcem in pisateljem, da se osredotočijo na določene vidike literature in da razumejo, kaj določeno literarno delo poskuša doseči.

Na primer, če beremo roman, pričakujemo dolgo pripovedno obliko, ki je namenjena globljemu raziskovanju likov in zapletov, medtem ko biografija vključuje dejstva in življenjsko zgodbo osebe. Pri branju poezije se lahko pričakujejo zgoščene in metaforične slike, medtem ko pri branju kriminalnega romana pričakujemo napetost in presenečenja.

Poleg tega nam ločevanje literarnih zvrsti pomaga pri izbiri knjig za branje, saj lahko izbiramo glede na svoje zanimanje in preference. Ločevanje literarnih zvrsti je zato koristno tako za bralce kot pisatelje, ki se lahko osredotočijo na specifične značilnosti in cilje posamezne zvrsti.

Roman je dolgo pripovedno delo v prozi, ki običajno vključuje kompleksno zapleteno zgodbo, razvoj likov in poglobljeno raziskovanje tem in idej. Roman je običajno daljši od kratke zgodbe in je lahko razdeljen na več poglavij ali delov. Roman kot literarna zvrst se je razvil v 18. in 19. stoletju in še danes ostaja ena najpomembnejših oblik literature.

Novela je literarna oblika, ki je daljša od kratke zgodbe, vendar krajša od romana. Običajno ima značilnosti obeh zvrsti. Novela vključuje zapleteno zgodbo in razvoj likov, vendar je krajša in manj kompleksna kot roman. Novela se lahko osredotoča na eno ali več tem in običajno ima en ali več glavnih likov. Novela se je kot literarna zvrst razvila v 17. stoletju in je bila priljubljena v 19. stoletju, vendar se uporablja tudi danes.

Dramatika je literarna zvrst, ki vključuje upodobitve dogajanja v dialogih in dejanjih na odru. Razdeljena je na tri glavne kategorije:

Tragedija – to je dramatična oblika, ki se osredotoča na resne in težke teme, kot so usoda, ljubezen, smrt in prevara. Tragedije običajno vključujejo negativni konec, kot je smrt glavnega lika ali drugega tragičnega dogodka.

Komedija – to je dramatična oblika, ki se osredotoča na smešne in zabavne elemente življenja. Komedije običajno vključujejo humor in ironijo ter pogosto imajo srečen konec.

Drama – to je dramatična oblika, ki je nekje vmes med tragedijo in komedijo. Vključuje lahko resne teme, kot so družbena neenakost in politična vprašanja, vendar lahko hkrati vključuje tudi humor in srečen konec.

Poleg teh treh kategorij lahko dramatika vključuje tudi različne druge podkategorije, kot so melodrama, farsa in kabaret.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.