Foto dokument Boris Pahor 1

Fotografije so povzete po knjigi Boris Pahor – Najini Pogovori, avtorice Darke Zvonar Predan, Založba knjig Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier 124, 2018

Citat iz knjige:

“Boris Pahor, tržaški Slovenec, pisatelj, jubilant, rojen 26. avgusta 1913 v Trstu, na Via del Monte blizu judovskega geta, v osrčju starega mesta. Sin branjarja na trgu ob Rusem mostu. Po starših Kraševec. Med drugo svetovno vojno ilegalec in taboriščnik, po vojni najprej svobodni umetnik, nato do leta 1975 profesor na tržaških slovenskih šolah. V sedemdesetih letih v matični Sloveniji politično nezaželen, po osamosvojitvi Prešernov nagrajenec.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.