MIŠA GAMS – PSIHOANALIZA BRANJA IZ RUN

Miša Gams, slovenska literarna kritičarka, pesnica in mladinska pisateljica, po izobrazbi magistrica antropologije vsakdanjega življenja in performerka, je pri Založbi knjig Kulturnega centra Maribor v Knjižni zbirki Frontier, Teorija objavila svojo novo knjigo z naslovom Psihoanaliza branja iz run, Vse, kar ste hoteli izvedeti o runah, sestavi runskih zapisov in interpretaciji vprašanj iz vsakdanjega življenja (2022). Avtor grafične zasnove je Peter Dobaj, oblikovanja in preloma Denis Golubič, slika treh run na naslovnici je avtorsko delo Miše Gams. Knjiga je namenjena ljudem, ki želijo naravnavati, uresničevati ali izboljšati svoje življenje s pomočjo prerokovanja in potrebujejo nekoga, ki jim zna svetovati, sočasno pa je tudi priložnost, da se tisti bralci in bralke, ki o runah ne vedo veliko, dvomijo o njihovi moči in ne verjamejo v njihovo učinkovanje, seznanijo z njimi in se vsaj primerno izobrazijo. Miša Gams je namreč velika poznavalka te tematike in ponuja svoje bogato znanje. Na začetku pojasnjuje, da danes rune marsikdo dojema zgolj kot sredstvo za prerokovanje, že pred približno tisoč petsto leti pa so jih nordijska, germanska in anglosaksonska ljudstva najprej uporabljala kot abecedo na isti način, kot so stari Grki uporabljali grško in Judi judovsko abecedo. Sam izraz runa pomeni misterij, skrivnost oziroma skritost, prevod nemške besede raunen je šepetati, irske besede run pa skrivnost. V srednjem veku je pismenost veljala za privilegij bogatih izobražencev. Tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem run, si še niso popolnoma enotni, kdaj naj bi rune nastale, prevladuje pa mnenje, da risanje ali klesanje prvih runskih znakov sega že v 2. st. pr. n. št., čas, ko so izklesani kamni za tedanja nordijska ljudstva pomenili refleksijo naravnih sil. Sprva so bile oblikovane kot piktogrami in sestavljene le iz ravnih črt, sčasoma pa so postajale čedalje bolj zaobljene in polne detajlov. Funkcionirale so na simbolni ravni in dobivale različne interpretacije in pomene, povezane z obdobjem in duhom časa.

Miša Gams – Psihoanaliza branja iz run, Kulturni center Maribor, zbirka Frontier 197, število strani 98, leto izida 2022

Pri razumevanju, kaj naj bi rune pomenile, je v veliko meri pomagala intuicija. Miša Gams zapiše: »Ne obstaja torej samo en način ‘branja’ run in prerokovanja iz njih, temveč obstajajo številni načini interpretacij, ki so vezani na tistega posameznika, ki sprašuje. Runski sistem ni dogmatičen, temveč odprt in fleksibilen ter poraja vedno nova vprašanja.« (str. 9–10) Rune so bile posrednice med nordijskimi božanstvi in ljudmi. V mitih je bilo opaziti kombinacijo pragmatičnosti in mistike ter vidike religije in magije; nordijski bogovi so imeli tako človeške kot tudi fantazijske lastnosti in posebnosti. Avtorica svetuje, kako se je treba lotiti izdelovanja runskega seta in kako skrbeti za njegovo ohranjanje. Čim več časa, energije, misli in potrpljenja bodo izdelovalci in izdelovalke namenili izdelavi run, tem več bodo od njih tudi dobili. Primerni so naravni materiali, še najbolj kamen in les, uporabna je tudi glina. Risati in klesati je mogoče na obe strani, vsaka stran ima svoj poseben pomen. Za izdelavo runskih talismanov so uporabni les, kovine, glina in dragi kamni. Pred postopkom si je treba vzeti čas za meditacijo. Runskega seta ni primerno posojati. Miša Gams poznavalsko predstavi posamezne rune – od rune Feoh (govedo) do rune Odel (lastnina). Vsaka od njih ima poseben pomen in učinek ter čustvene, materialne in medosebne vidike. Predstavitve run je mogoče razumeti kot psihološko svetovanje, prikazovanje človekovega osebnega položaja, mnenje o sebi in drugih ter želje, hotenje in načrtovanje. Vidiki nezavednega niso kdove kako pomembni, bolj gre za temeljito terapevtsko dejavnost. Kdor potrebuje svetovanje in napovedovanje prihodnosti, bo v knjigi Miše Gams našel zase veliko praktičnih in uporabnih nasvetov. Avtorica ponuja tudi skrbno premišljene in po vsej verjetnosti tudi učinkovite vaje. Pozitivne rune nakazujejo uspeh, srečno ljubezen in uresničitev načrtov. Nadvse pozitivna runa je na primer runa Ken, runa, ki odpira nova obzorja, znanje in prijateljstvo. Z učinkovanjem run se je mogoče zaščititi pred zlobnimi vplivi iz okolja. Obrnjene rune imajo svojo posebno govorico. S pomočjo rune Gyfu (darilo) se da poučiti celo o darilih in se naučiti, komu je primerno kaj podariti, mnogo pa je tudi takih ljudi, ki si daril sploh ne želijo. Runa Wyn (veselje, sreča) sporoča, da je človek, ki je prišel po nasvet, preveč pod vplivom preteklih vzorcev in problemov, zato je napočil čas, da obračuna s preteklostjo in stopi novim dogodivščinam naproti. Runa Hagal (toča) svetuje naslednje: »Čas je dozorel, da se na odrasel in zrel način soočite s posledicami, ki jih prinaša razburkano življenje.« (str. 39) Runa Is (led) nakazuje, kako mora biti spraševalec potrpežljiv in naj pri tem zmore še modrost, da odneha ob pravem času. Pomembno je sporočilo rune Peorth (kocka), češ da imajo ljudje v življenju vedno izbiro. S svojimi odločitvami si vsakič znova krojijo usodo – ta leži samo v njihovih rokah. Izrazito pozitivna je runa Sigel (sonce), z njenim vplivom je mogoče stvari pripeljati do cilja, sočasno je to runa resnice, saj omogoča razsvetlitev skozi temo nevednosti. Podobno kot runa Peorth poučuje tudi runa Mann (človek, človeštvo), in sicer: »Sprejmite vsako življenjsko spremembo – ne glede na to, ali je dobra ali slaba, saj vas lahko marsičesa nauči. Kot konstantno razvijajoče in spreminjajoče se človeško bitje imate v vsakem trenutku možnost izbire – sami si kreirate svojo usodo in skupaj z njo rastete in padate. Najslabše, kar lahko storite, je to, da svoje življenje prepustite v roke drugih ljudi, da se odločajo namesto vas – s tem si tlakujete pot v suženjstvo. Če boste vsak dan delovali v smeri uravnoteženja fizičnega, psihičnega in duhovnega področja, nimate česa izgubiti.« (str. 63) Runa Daeg (svetloba) nakazuje, da skrivnost leži v zmernosti in v majhnih stvareh, runa Odel (lastnina) pa, da ničesar nimamo v svoji lasti za vedno, temveč nam je vse samo na posodo samo začasno.

Miša Gams – Psihoanaliza branja iz run, Kulturni center Maribor, zbirka Frontier 197, število strani 98, leto izida 2022

Miša Gams spregovori o načinih prerokovanja in ponuja številne nasvete. Najprej je treba izdelati runski set, zatem se poglobiti v vsako runo posebej, saj imajo rune veljavo praktičnih in konkretnih pripomočkov in celo neke vrste orodij, s katerimi je mogoče spoznavati sebe in druge. Naučiti se je treba primernega postavljanja vprašanj, najbolje posrednega, nikakor pa ne preveč abstraktnega ali pretirano konkretnega. Miša Gams predlaga, da run ne jemljemo iz vrečke, temveč jih stresemo na mizo, saj bo le tako mogoče občutiti njihovo pristno energijo. Prerokovanje lahko poteka iz ene, treh, petih ali sedmih run. Avtorica prikaže, kako posamezne rune učinkujejo v magiji in navede runske zapise. Prerokovanje iz run in sestava runskega zapisa se med seboj precej razlikujeta, čeprav temeljita na istih predpostavkah in zakonitostih. Iz prerokovanja je moč marsikaj izvedeti o bližnji prihodnosti, s pomočjo runskega zapisa pa se da privabiti tiste sile, ki jih nekdo potrebuje ali si jih želi. V zadnjem poglavju v knjigi Psihoanaliza branja iz run Miša Gams govori o povezavi run z dragimi kamni, cvetlicami in drevesi in za konec svetuje naslednjo vajo: »Če želite npr. prebuditi čustva in intuicijo, ne bo škodovalo, da se podate k vodnim površinam – na morje k školjkam in biserom, na močvirnat teren ob lokvanje ali pa se zgolj usedite pod rečno vrbo, ki prebuja energijo rune Lagu.« Tudi narava ima svojo skrivnostno govorico in moč. V času negotovosti, napetosti in sovražnega govora se bo marsikdo iz težavnega položaja, v katerem se je znašel, skušal izviti prav z govorico, svetovanjem in prerokovanjem skrivnostnih run.

Marija Švajncer

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.