Natečaj za Novi roman 2024 založbe knjig Kulturni center Maribor


Založba knjig Kulturni center Maribor razpisuje natečaj za najboljši roman na temo znamenja časa, dodatne pozornosti pa bodo pri ocenjevanju deležni romani na temo Maribor. V tem okvirju Kulturni center Maribor razpisuje naslednje nagrade:

1. mesto: denarna nagrada 800 evrov in objava romana

2. mesto: denarna nagrada 400 evrov in objava romana

3. mesto: denarna nagrada 200 evrov in objava romana

Romane bo ocenjevala uredniška komisija.

Pogoji za sodelovanje in oddaja prijav:

Roman naj bo obsega med 100 in 300 strani, oziroma ne manj kot šest ali več kot 19 avtorskih pol (180.000 – 480.000 znakov)

Rok za oddajo je 1. november 2023, vendar bodo zaradi lažjega poteka ocenjevanja del imeli prednost romani, ki bodo prispeli prej.

Besedilo romana naj bo anonimno in opremljeno s šifro.

V elektronski obliki ga lahko iz anonimnega e- naslova pošljete na: natecaji.kulturni.cm@gmail.com v sledeči obliki:

Zadeva: Prijava na natečaj Novi roman – [šifra].

Ob elektronski prijavi po klasični pošti pošljite zapečateno kuverto opramljeno s šifro, ki naj vsebuje naslednje podatke: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra. Kuverta naj bo anonimna in poslana po navadni (ne priporočeni) pošti

V papirni obliki ali na elektronskem nosilcu (CD, USB ključek) ga pošljite na naslov:

Kulturni center Maribor

Ljubljanska 4

2000 Maribor

Pošiljka naj bo anonimna, poslana z navadno pošto (ne priporočeno). Tako nosilec vsebine, kot dodatna, zapečatena kuverta naj bosta opremljeni s šifro. V zapečateni kuverta naj bodo naslednji podatki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.