Foto dokument Tone Partljič 1

Fotografije so povzete po knjigi Tone Partljič – Komedija, Založba knjig Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier 127, 2018

Citat iz knjige

“Svojih življenjepisov sem napisal že precej. Prvega v šoli pod vodstvom učiteljice slovenščine, naslednjega v prošnji za štipendijo, naslednjega pa spet kot prilogo k prvi prošnji za službo, nato naslednjega, ko so me sprejeli v Partijo, potem še kakšnega za katero drugo priložnost … Seveda so se med seboj spreminjali in tudi vsebina se je malo obračala po vetru. V prvih, ki sem jih pisal na učiteljišču in v prošnji za službo učitelja, sem na primer poudaril, da je naša družina delavska in napredna in da sem v šoli sprejel dognanja dialektičnega materializma. Zamolčal pa sem, da sem prejel tudi vse božje zakramente. Takrat so zahtevali, da mora biti rokopis napisan lastnoročno. Najbrž so preverjali, koliko smo pismeni.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.