Foto dokument Tone Partljič 3

Fotografije so povzete po knjigi Tone Partljič – Komedija, Založba knjig Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier 127, 2018

Citat iz knjige

“Ne le jaz, tudi mnogi drugi pravijo, da je o komediji veliko manj literarnih študij kot o tragediji. Morda to splošno mnenje izvira iz prve filozofske študije o dramatiki, torej Aristoteleve Poetike. Imamo njegovo legendarno »poetiko« tragedije, medtem ko bi naj bil drugi del, ki je obravnaval komedijo, izgubljen. Kljub temu je že v ohranjenem prvem delu vendarle omenil tudi komedijo, ko jo je primerjal s tragedijo. In tudi v drugih delih, na primer v Etiki najdemo katero misel o njej, tako da nekateri kar sklepajo, kaj bi naj pisalo v izgubljenem delu. Tako »vemo«, da naj tragedija opisuje vzvišena dejanja in ljudi, ki so lahko celo bogovi, kralji, kraljeve družine, filozofi, vojskovodje in drugi voditelji, komedija pa preproste in »nižje« sloje, ljudi, ki so slabši, mogoče celo in malo neumni.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.