Recenzija: Lojze Lebič, IZBRANI ZBORI II, Ed. IDSS 48, 2022

Notna zbirka prinaša partiture 8 mešanih, 5 moških, 5 mladinskih in ženskih zborov, za dodatek pa še fragment iz Upanja (Anton Vodnik, Iz Pomladnih pesmi) za enako zasedbo.

Piše: Franc Križnar

Doajen in nestor slovenskih skladateljev Lojze Lebič (roj. 1934) je znan še po dirigentstvu, kot pedagog in glasbeni pisec, sicer pa primarno tudi kot diplomirani arheolog. V edicijah Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je izšla nova zbirka Lebičevih Izbranih zborov II (2022).Uredil jo je Mitja Gobec, tehten poznavalec tako zborovstva na Slovenskem kot L. Lebiča samega. Kako priljubljen in aktualen ter popularen je samo tale, vokalni ustvarjeni fragment našega akademika, priča že to, da je samo pri JSRSKD doslej izšlo (od vsega 48 zbirk) kar štiri, ki so Lebičeve avtorske. Pa še kaj bi se našlo tako v skupnih zbirka kot v Ed. DSS. Lojze Lebič je le eden od tovrstnih prvakov na slovenski zborovski sceni; pa še kje drugje bi ga našli, npr. v solističnih, komornih, orkestralnih in vokalno inštrumentalnih delih.

Med osmimi mešanimi zbori najdemo Lebičeva ponovno natisnjena dela pa tudi taka, ki so tokrat predstavljena prvič: Čas (bes. Jakob Šešerko), Pel bi (Srečko Kosovel), Nemir (Ivan Minatti), Želje (Viktor Konjar), Fčelica zleteila (po ljudskih motivih iz Prekmurja), Zmierom moram bondrati (koroška, po Milki Hartman), Urok (ljudska besedila) in Pesem od zarje (ljudska iz Zilje). Med petimi moškimi zbori pa so to še: Pesem nosačev žita (po staroegipčanskem papirusu), Luba vigred se rodi (po motivih iz Roža), Zmierom moram bondrati (koroška, po M. Hartman), Povej, povej (zapela ljudska pevka iz okolice Stične) in Šocej moj sel (koroška ljudska). Med mladinskimi in ženskimi zbori L. Lebiča je tu še šest del: Čas (J. Šešerko), Spomin (Frane Puntar), Dete jezdi na kolenu (Fran Levstik), Fčelica zleteila (po ljudskih motivih iz Prekmurja; ob že omenjeni istoimenski med mešanimi zbori), Šocej moj sel (koroška ljudska; ob že omenjeni istoimenski med mešanimi zbori) in kot poseben dodatek, zaradi (ležečega) formata dodana partitura za Upanje (na libreto Antona Vodnika Iz Pomladnih pesmi) za mladinski ali ženski zbor; z značilnimi koreografskimi dodatki, kajti avtor slovi prav na zborovskem področju za skladatelja »glasbenega odra.« Kot je samo iz naslovov razvidno, velja za Lebiča »omiljena« dežela in njena folklora prav Koroška; saj je sam domicilno tudi Korošec, sicer s te strani Karavank, s Prevalj. Saj je kar šest naslovov tako ali drugače povezanih (z besedili) s Korotanom, Koroško. Večinoma je Lebičev tovrstni kompozicijski stavek izoblikovan z osebno govorico. Ta je razpeta med zvočno silovitostjo ter emotivno zadržanostjo, svetovljansko modernostjo in svojsko občutljivostjo za dediščino preteklih kultur in civilizacij.  Ker se tokratni Lebičev vokalni opus pne od primarne muzikalnosti pa vse do vse-estetskega čuta, v njem tako kot v zadnjih in ne-vokalnih Lebičevih avantgardnih delih, že slišimo in (ob)čutimo neke vrste humanistično modernost. Tale skladateljev vokalni izzven zagotovo pokaže in razgali našega skladateljskega prvaka za neke vrste poeta vsaj v dveh premenah: v izboru in petju libretov, besedil in glasbe, ki ji je kar največ podrejana ali/in nadgrajena.

Tokratna Izbrana dela slovenskih skladateljev imajo poleg prvenstvenih notnih tekstov (kar 116 str. od 134) dodan še izbrani znanstveni aparat. Poleg (uvodnih) zahval in uvodov zbirka nadaljuje s skladateljevim in urednikovim prologom. Sledijo napotki za izgovorjavo. Na koncu pa še tehten esej o skladatelju (vir: www.sazu.si) v slov. in angl. jeziku, saj je L. Lebič poleg rednega in zaslužnega profesorja UL še akademik. Poleg že navedenih glavnih akterjev tega glasbenega tiska je bil med prvimi še notograf Tadej Lenarčič. Ta je tako kot vedno in povsod, več kot zgledno opravil svoje zapisovalsko notno delo. Prevode v angleški jezik je opravila Tadeja Petrovčič. Oblikovanje naslovnice je delo Jova Ojdaniča, ki je zanjo uporabil fotografijo Andreja Perka, fotografijo skladatelja pa je prispevala Jana Jocif. Urednica (celotne) zbirke je Mihaela Jagodic. Notno zbirko Ed. IDSS št. 48 je natisnila Cicero, Begunje, d.o.o. v nakladi 300 izvodov. Cena(enega) izvoda za vsega 134 str. tiska pa je 28 €. Avtor in urednik sta posvetila to izdajo, tisk Lebičevi (hčerki) Hanki in (pokojni ženi) Jeli.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.