Dvoji novi notni zapisi, 2023 v seriji Musique

SL-1 Peter Z., MIKROROČNE, 4-ročne klav. skladbe za otroke
Peter Z., MIKROROČNE, 4-ročne klav. skladbe za otroke

Piše: Franc Križnar

Zoltan Peter, Mikroročne. Štiriročne skladbe za otroke (za klavir štiriročno), ZB-062, 29 str., 20 €

Zoltan Peter, pianist, umetnik in pedagog je že dodobra umeščen v slovenski kulturni in še posebej v glasbeni prostor. Četudi rojeni Vojvodinec-Srb ima tako kot umetnik kot pedagog na različnih ravneh slovenskega glasbenega šolstva, za seboj že kar nekaj izdaj: knjiga in muzikalije, note, se je tokrat v okviru serije notnih izdaj, muzikalij Musique idrijske Založbe Bogataj lotil (nove) klavirske zbirke kot avtor, skladatelj. Vseh njegovih 13 miniatur, krajših skladb: Vesela zgodba, Na sprehodu, Na kolesu, Debata, Nagajivost, Pravljica, Ples škratov, Ob jezeru, V. cirkusu, V muzeju, Mala tokata, Vitez in Igra zvonov je namenjenih štiriročni (klavirski, komorni) soigri klavirskim učencem-začetnikom na tem področju. Oblikovno, harmonsko in ritmično so omenjene skladbe zasnovane preprosto. Že naslovi le-teh pokažejo na domišljijsko in tehnično dostopnost učencev osnovnih glasbenih šol od 1. in 2. razreda dalje. Njihove spremljave (secondo) so morda nekoliko bolj razgibane, težje. Odlikuje pa jih tehnična ugodnost za manjše roke. Obenem pa tokrat ponujeni Petrov klavirski repertoar v kompozicijskem, vsebinskem in oblikovnem pogledu predstavlja pravo priložnost za nastope in tekmovanja, kakor tudi pravo in prvo priložnost za sproščeno skupno muziciranje, za začetke komorne klavirske igre, morda za enega prvih tovrstnih izzivov mladih.

Teksti z notnimi zapisi so oblikovani v tej zbirki tudi praktično in naravnost kličejo k igranju in izvedbam. Njihove strani tečejo po stran in stran zaporedoma, ena za drugo: na levi strani secondo in na desni primo.Razgibani glasbeni (notni) teksti so tudi prozorni, s podpisanimi (prstnimi) redi kot se za to pedagoško stopnjo ne le spodobni, pač pa kar zahteva. Izmenjujoči tempi pa celotno zbirko razgibajo tako oblikovno kot vsebinsko.

Založbo zastopa Damijan Bogataj, notografijo (verjetno računalniško) je opravil kar avtor sam (Z. Peter), recenzentka pa je bila avtorjeva sestra, tudi še ena od uglednih tovrstnih pianistk in pedagoginj Katalin Peter. Prevod uvodne (biografske) predstavitve avtorja v angleški jezik sta opravila Jaka Čibej in Josh Rocchio, zbirko je (grafično) oblikovala Branka Štermfel (Studio 3), delo pa je v 300 izvodih natisnila ABC Merkur, d.o.o. Idrija. V kolofonu izdaje je naveden še pokrovitelj tega notnega zvezka Clovis, d.o.o., spletna stran trgovine in elektronski naslov Založbe. Iz povsem praktičnega vidika jih tudi objavljamo: http://www.zalozba-bogataj,si in info@zalozba-bogataj.si.

Jasna Gorenšek, Lepotica in zver za flavto in klavir, ZB-063, 9 str. partitura, 13 €

SL-2 Gorenšek Jasna, LEPOTICA in ZVEZ, fl. in klavir
Gorenšek Jasna, LEPOTICA in ZVEZ, fl. in klavir

V tem delu pa gre za povsem drugo notno zbirko, ki jo je prispevala pianistka, muzikologinja in pedagoginja Jasna Gorenšek. Po podobnem kolofonu te notne izdaje so novi le avtorica, notografinja je bila Rozalija Dvoršek, ilustracije pa je prispevala Silva Karim. Kot piše v svoji predstavitvi avtorica sama, ji je »[…] poleg (primarnega) poučevanja klavirja, skladateljevanje velik izziv in zadovoljstvo […].« O tem pričajo že njene dosedanje skladbe in izdaje. Te so tematsko zasnovane in opisujejo različne naravne pojave, dogodke, otroke, učence, odrasle ljudi idr. V vsaki od avtoričinih dosedanjih skladb je prepoznaven njen avtorski pečat kot tudi v tejle zbirki. S tem, da jo še posebej, v zunaj glasbenem pogledu zaznamuje (kot že naslov pove) pravljica o istoimenski Lepotici in zveri kot eni od najbolj priljubljenih tovrstnih pravljic vseh časov. Torej je tukaj pravljica navdihnila avtorico za novo glasbo.

Ta pripoveduje o čudoviti zgodbi o rojstvu ljubezni in o tem, kako lahko ljubezen spremenimo na način s katerim gledamo na svoje ljubljene. Lekcija, poduk te pravljice je, da lepota osebe, ki jo ljubite, pride iz zaljubljenega srca in ko lepotica spozna notranjo lepoto zveri in stabilnost občutkov, ji zunanji izgled zveri ni več toliko pomemben. In na teh zunaj glasbenih elementih, prispodobah in še čem, je Gorenškova tokrat zgradila svojo novo skladba, glasbo za visoko pihalo in spremljevalni klavir. Enostavčno delo v počasnem tempu (Adagio) je v solističnem flavtnem napevu dokaj razgibano. Tonalno se giblje od uvodnega G-dura, prek vmesnega c-mola do zaključnega povratka v izhodiščni G-dur. Na vsega štirih straneh se naniza 73 taktov, v katerih pa je tudi klavirski part dokaj prozoren. Poleg partiture vsebuje zbirka še enostranski part (solistične) flavte. Partitura in part (solistične flavte) pa sta opremljena še s QR-kodo.1 Ti dve kodi predstavljata tehnično novo pridobitev

V notni izdaji sta umetniška in pedagoška funkcija še en uspeh Jasne Gorenšek, ki se očitno po slovenskem (in evropskem) prostoru širi ne glede na različna obrtna znanja avtorjev. Je že pač tako, da se marsikdaj zgodi, da imajo (iz)šolani skladatelji manj intuicije, manj notranjega naboja in dela kot pa oni povsem drugi, tisti, ki teh obrtnih znanj nimajo.

1 Koda QR je vrsta dvodimenzionalne matrične črtne kode, ki jo je leta 1994 izumilo japonsko podjetje Denso Wave. Črtna koda je strojno berljiva optična slika, ki vsebuje informacije, značilne za označeni artikel (v. Wikipedija).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.