Podobe: dr. Ferdinand Dominkuš (1829-1901)

Ferdinand Dominikuš

9. januar 1829 – 10. junij 1901

… se je rodil 9. julija 1829 v Kalsdorfu pri Gradcu (Avstrija). Njegov oče Andrej je bil škofov oskrbnik v Sekavi blizu Ormoža in zaveden Slovenec. Sinu je vzbudil narodni čut in ga dal učiti slovensko. Študij prava je končal na Dunaju (Avstrija) in bil tam tudi promoviran za doktorja prava. Kot član pravnega društva je pričel pisati za glasilo Slovenski pravnik.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.