Zbirka otroških pesmi Pomlad – 12 pesmi za otroke

Piše: Zdena Otroskyja

Zbirka otroških pesmi Pomlad – 12 pesmi za otroke, avtorjev Magde Dolén in Mitje Reichenberga, ki je izšla pri naši založbi Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, zbirka Sprejeto, 2018.

Zbirka je odličen učni pripomoček, primeren za glasbeno vzgojo, šolske pevske zbore, ipd. Pomlad – 12 pesmi za otroke je del zbirke oseminštiridesetih skladb, ki so razdeljene še na pesmi o zimi, poletju in jeseni. Vse skupaj predstavljajo zaključeno in enovito celoto, tako po glasbeni kakor tudi po besedilno-pesniški plati. Glasbeno-notni del je hkrati tudi pesmarica, slikanica in pobarvanka, kar daje celotnemu notnemu gradivu še dodatno vrednost. Pomlad – 12 pesmi za otroke stopa v globalne cilje metodologije glasbene vzgoje preko razvijanja okusa in glasbenih sposobnosti otroka, njegovih znanj in spretnosti.

Besedilni del za Pomlad – 12 pesmi za otroke je prispevala pesnica Magda Dolén, sicer že nagrajenka prav s področja svoje pesniške dejavnosti. Besedila sledijo idejam metod glasbenega učenja, kar pomeni, da jih je možno jemati kot besedila za recitacijo, predstavitev neznanih ali manj znanih besed, za razgovore o vsebini pesmi ter izvajanje kot zborovska glasba.

!POMLAD_naslovnica

Kompozicije in glasbeno spremljavo je naredil akademski glasbenik-komponist Mitja Reichenberg, avtor kar lepega števila pesmi za otroške, mladinske in odrasle zbore, natisnjene tako v nekdanji glasbeni reviji Grlica, kakor tudi Naši zbori, samostojne izdaje ter notne priloge revije Glasba v šoli in vrtcu. Glasba v Pomlad – 12 pesmi za otroke zaobsega možnosti petja a-cappella ali z možnostjo glasbeno-ritmične spremljave.

pomlad2 (1)

Doc. dr. MITJA REICHENBERG, rojen 25. 9. 1961 v Mariboru. Po končani Srednji glasbeni šoli (odličen uspeh – oproščen mature, dobil državno štipendijo za izredno nadarjene) je leta 1984 diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani smer kompozicija (prof. Dane Škerl), nato pa se zaposlil kot predavatelj za klavir in strokovne predmete na Srednji glasbeni šoli v Mariboru (za predmete harmonija, kontrapunkt, oblikoslovje, sociologija kulture) ter bil v letih 1986/1990 predstojnik Srednje glasbene in baletne šole v Mariboru. Izbor glasbenih in strokovnih izdaj 2014–2016: Filmska glasba (CD, 2016), Poslušajmo filme (4) (knjiga, 2016), Sound Gallery (CD, 2015), Poslušajmo filme (3) (knjiga, 2015), več člankov v strokovnih publikacijah Glasba v šoli in vrtcu, Medijska vzgoja in produkcija, Pogledi, Andragoška spoznanja.

!POMLAD_vzorec_1

Zbirka pesmi Pomlad se ukvarja s prihodom toplejših dni in je tako tematski naslednik zbirke Zima.

Zbirko Zima sestavlja 12 otroških zborov, ki s hudomušnostjo in nazornostjo približujejo zimo otrokom v vrtcih ali prvih treh razredih triade OŠ s prikazom zimskega veselja. Otroci se podijo po snegu, igrajo, sankajo, delajo snežake in se predajajo tudi drugim zimskim radostim. Hkrati pa je zbirka zanje izobraževalna, saj jih poučuje o naravnih zakonitostih, kot je vpliv toplega sonca na sneg in prihod pomladi. Življenski nauki pa se ne ustavijo tam, zbirka poskrbi namreč tudi za vzgojo otrok v pravilnem odnosu do in skrb za živali. Pesmi opozarjajo, da je za le-te pozimi potrebno poskrbeti, da jim bo toplo in ne bodo zmrzovale zunaj, ter da bodo imele hrano in tako lahko preživele ta mrzli čas leta.

SL-4

Po mnenju Marije Švajncer1 je “poezija Magde Dolén radoživa, igrivo razgibana in polna vedrine. Vso to igrivost in živahnost je v glasbo ujel skladatelj Mitja Reichenberg. Pesmi je uglasbil s spevnimi in lepimi melodijami, takimi, ki si jih otroci z lahkoto zapomnijo, saj gredo hitro v uho in se ob njih lahko razživijo. V vrtcih bodo vzgojiteljice po pesmih o zimi zagotovo z veseljem posegale in jih uporabljale pri svojem delu, prav tako učiteljice v prvi triadi devetletke,  zazvenele bodo tudi na drugih prireditvah, ki so namenjene otrokom.”

Franc Križnar2 pa je ocenil predvsem tehnično stran te izdaje in ugotovil, da “v tej notni izdaji gre še za pedagoško funkcijo glasbene umetnosti, ki sta si tokrat zagotovo ves čas z roko v roki. Enovitost (enostavnih) besedila prav take glasbe in njeni napevi samo še podčrtajo tako oblike kot vsebine. Ta je seveda v celoti zimsko obarvana. Prav iz besedil in napevov veje prav ta pristna igra, ki je zdaj celo večdimenzionalna: vsebinsko pesemska in oblikovno glasbena. Dve do največ štiri notne vrstice so podlaga za praviloma kitične literarne podlage, poezijo. Ritmično so dela enostavna, vse od 2/4- do največ 4/4-taktovskega načina. Oblikovno gre za kitične pesmi. Tudi tonalitete so enostavne in ne preveč oddaljene od osnovnega, C-dura ; pa še: D-, F- in G-dur. Spremljave so spet v mejah enostavnih harmonij, ki jih nekako na tak ali drugačen način obvladajo vsaj (osnovno-) glasbeno šolsko izobražene učiteljice oz. vzgojiteljice tako v vrtcih kot v OŠ.

 

Prepričani smo, da bo monografija v pomoč ne samo učiteljem in učiteljicam glasbenega pouka, temveč tudi vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in vsem, ki otroke poučujejo v glasbi.

PESMARICO POMLAD LAHKO NAROČITE TUKAJ:

– fizične osebe: https://goo.gl/forms/XppvBgb0a8wYX0Wg1

– pravne osebe: https://goo.gl/forms/JrEXkkdJWnj2nVbC3

PESMARICO ZIMA LAHKO NAROČITE TUKAJhttps://goo.gl/forms/xQITXVUPJfw26XtH3

One comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.