O ARHITEKTURI, 3. del

ZVEZDOGLEDNICE V ITALIJANSKEM KRAJU ROCCASCALEGNA

Piše: Erik Vodenik

Projekt opazovalnic neba oziroma zvezdoglednic v italijanskem kraju Roccascalegna je bil sprva zasnovan za potrebe arhitekturnega natečaja za mlade arhitekte: Observatory Houses v organizaciji Young Architects Competitions. Kasneje pa je bil, pod avtorstvom Erika Vodenika, razširjen in nadgrajen v magistrsko nalogo z naslovom: Opazovalnice neba v italijanskem kraju Roccascalegna. Zagovor le te je bil v mesecu septembru na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. K kakovosti naloge je veliko pripomogel tudi mentor izredni profesor Uroš Lobnik.

Stavbni kompleks kot več nivojski podstavek z odprtimi prireditvenimi prostori, lociran pod sakralnim objektom, je ideja, ki se manifestira skozi dinamično kompozicijo majhnih, kaskadno strukturiranih, volumnov. Med njimi se prepletajo vertikalne komunikacije, razgledne ploščadi in horizontalni zeleni preboji. Na ta način smo poskušali ustvariti harmoničen odnos med novogradnjo in obstoječimi prostorskimi danostmi. Naravna kulturna krajina, grajena stavbna dediščina in prostorske vedute predstavljajo osnovo za vzpostavitev letovišča, namenjenega navdušencem nad naravnimi pojavi nočnega neba. Prostor poskušamo revitalizirati z nevpadljivo arhitekturo. Da bi bili pri tem uspešni, smo strehe objektov zazelenili, v horizontalni smeri pa smo stavbne volumne členili. V ta namen smo uporabili tri materiale, kot so: kamen, beton in grobi omet. Zvezdoglednice tako ne konkurirajo obstoječim prostorskim dominantam, ampak jih le dopolnjujejo. Stolp, kot ključni prostorski element, za opazovanje nočnega neba je postavljen na dvižno jekleno konstrukcijo, ki se nahaja na dnu betonskega jaška. Podnevi je »skrit« pod nivojem terena, ponoči pa se dviga visoko nad opazovalnicami neba. V njem se nahaja zmogljivi teleskop, ki izkušenim opazovalcem omogoča opazovanje zvezdnatega neba, rezultate pa lahko nato posredujejo gostom letovišča oziroma vsem zainteresiranim javnostim. Vertikalni element vizualno kot prostorsko prav tako ne konkurira historičnemu sakralnemu objektu, oziroma ne dominira v prostoru.

V stavbnem kompleksu se nahajajo apartmaji oziroma namestitvene kapacitete po površini od 16 m2 do 90 m2. Poleg njih letovišče premore tudi prostore z javnimi programi, kot so: wellness, bar, restavracija, prostori za kulturne, družabne in izobraževalne dogodke, informacijsko središče ter knjigarno. Grajeno strukturo v prečni smeri prekinjata zelena odprta prostora, ki se prepletata z izven nivojskima terasama in osrednjimi vertikalnimi komunikacijami. Zunanji prostori tako strukturirajo prostor ulice s prečnimi prehodi. Na prečnih terasastih vrtovih se nahajajo: vkopani observatorijski stolp , bazen, fontana, igrišče za majhne otroke ter zunanji prostori bara in restavracije. Osrednje vertikalne komunikacije in pročelja stavbnih enot strukturirajo prostor ulice, sredi katere se nahaja proga za transportno kabino. Zasnovana je kot nekakšen kanal, ki ima poleg transportne funkcije tudi funkcijo odvodnjavanja padavinskih voda. Stopnišče pokriva zazelenjena pergola. S tem so obiskovalci zaščiteni pred opoldanskim soncem in pogledi iz teras. Ker se stavbni volumni kaskadno spuščajo po pobočju, se bivalnim prostorom na ta način zagotavlja dobra osvetljenost. V horizontalni smeri se kubusi zamikajo, s čimer dosežemo dinamičen rob stavbnega kompleksa, morfologija objektov pa se tako približuje morfologiji historičnega stavbnega niza Roccascalegne. Z omenjenim horizontalnim zamikom nastanejo med stopniščem in stavbnimi volumni majhne ploščadi, preko katerih se vstopa v objekte. Posamezni deli streh so zastekljeni in pokriti z zaščitnim, premičnim, masivnim lesenim pokrovom. Ta ščiti notranje prostore pred toplotnim pregrevanjem. Ponoči se lahko pokrov pomakne s strešnega okna, s čimer se uporabnikom omogoči opazovanje zvezdnatega neba iz naslonjača. Na vogalih stavbnih kubusov se nahajajo terase, preko katerih se podnevi odpirajo lepi pogledi na okoliško pokrajino, ponoči pa na zvezdnato nebo.

skupna2

Vir: Erik Vodenik

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.