Mariborski smetarji v boju proti turistom

V času Festivala Lent in viška turistične sezone se v Mariboru ustavijo tudi tujci in nekateri med njimi v Mariboru celo prenočijo. To je seveda lepo in dobro za mestno blagajno, saj se vanjo od vsake nočitve nabere poltretji evro. In mesto turistične takse ne pobira brez razloga. V času povečanega obiska tujcev, je tudi več dela na okencih turistično informacijske pisarne in več je smeti. Turisti, ki se v Mariboru večinoma ustavijo le za en dan na poti s severne Evrope na morje, se nimajo časa seznaniti s pravili ločevanja odpadkov v mestu, zato gredo vse njihove smeti v posode za mešane odpadke.

Romantični prizor iz Mariborske Gosposke ulice, kjer zabojniki čakajo na milost neSnage že šest dni.

In mestna služba za odvoz smeti se je kakopak prilagodila povečanemu številu tujih gostov v mestu in s tem povezano povečano količino smeti. V tem času je odvoz pogostejši, pa ne le zaradi večje količine odpadkov, ampak tudi zaradi vročine, ki povzroča hitrejše usmrajevanje smeti, saj ima veliko hiš v mestnem središču zabojnike kar v vežah. S tem mestna oblast izpolnjuje svoje obljube, da bo na vse načine vzpodbujala turizem.

Ja? . . . Morda v pravljici, resnica pa je daleč od tega.

Smetarsko podjetje Snaga Maribor je v letošnjem maju spremenila urnik praznenja posod za zbiranje mešanih odpadkov v mestnem središču in za mesec junij določila dneve 4., 7., 11., 14., 18., 21., ( do sem so presledki tri ali štiri dni še nekako sprejemljivi, čeprav bi morali v poletnih mesecih odvažati pogosteje zaradi zgoraj naštetih razlogov ), a zdaj pride presenečenje . . .  naslednji odvoz je bil 22. junija, le dan za prejšnjim. No, pogostejši odvoz ni slab, a le v primeru, če se zaradi tega ne bo podrl red v presledkih. In potem je prišel praznik, zaradi katerega se je vse podrlo. Po 22. juniju je naslednji odvoz šele 28. junija, to pa je šest dni. Morda šest dni ni veliko za naselje hišk v predmestju, a za mestno središče je to povsem nesprejemljivo. Zvrhano polne posode in vrečke ob njih v tej vročini zaudarjajo in to je najboljši vtis, ki ga ob stari trti lahko naredimo na tuje goste. To se jim bo zagotovo vtisnilo v spomin.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.