LEPE PUTIFARKE

Dobro jutro, gospodične!
Odkod megla v vaših krilih?
Odkod skrušeni pogledi
in sveče na belih nosilih?

Odkod lug v vaših pijačah
in sence na strenah sob?
In vaši nasmehi, bolj hladni
kot prvonovembrski grob?

Dobro jutro, gospodične!
Je bil spanec premalo čil?
Je tudi vas, tisočkrat plahe,
nestrpni spomin zbudil?

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.