Tadeja Gržina: SPLETNA KNJIŽEVNOST

Besedilo je zaradi razvoja novih medijev in spleta doživelo veliko sprememb, saj je tudi naše zaznavanje oziroma branje le-tega povsem drugačna. Tako se je tudi razvila in spreminjala spletna književnost, ki predstavlja specifično literarno formo in s tem novo področje ustvarjalnosti. Tovrstna dela lahko vsebujejo veliko multimedijskih elementov in na različne načine manipulirajo z jezikom in tekstom, so zato velikokrat neločljivo prepletena s spletno umetnostjo.

Strokovna monografija, ki je izšla pri založbi Kulturni center Maribor, poskuša na podlagi različnih spoznanj in teoretskih razprav s področja spletne umetnosti, spleta, digitalne pismenosti in kulture novih medijev opredeliti najosnovnejše teme in problematike, ki se povezujejo s spletno književnostjo: kako se le-ta razlikuje od literature na spletu in digitalizirane literature, kakšne so njene značilnosti, kako se bere (uporablja?) in ustvarja. Predstavljeni so začetki in razvoj spletne književnosti, zvrsti, kako se tovrstna literatura ustvarja, bere in ohranja. Drugi del knjige se osredotoča na slovenski prostor; opravljena je raziskava, v kateri so analizirani ustvarjalni opusi štirih najvidnejših slovenskih spletnih umetnikov (J. Železnikar, I. Štromajer, T. Spiller in V. Ćosić), s pomočjo katere so nato predstavi produkcija in značilnosti slovenske spletne književnosti. Poudarek je tudi na problematiki daljnoročnega delovanja oziroma hranjenja tovrstnih del, zato so raziskane in predstavljene tudi možnosti in pobude na področju arhiviranja spletnoknjiževnih del.

Jaka Železnikar: Ascii Kosovel: Biografski portret (2007)

Naročilo knjige TUKAJ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.