Pridigarji v knjigi “Ste bili zraven? Bili ste zraven!”

Teko pa so se leta 1993 predstavili Pridigarji v knjigi “Ste bili zraven? Bili ste zraven!”

Izreden dokument.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.